عربستان/ انگلستان

اختلاف نظر میان لندن و ریاض پیرامون نقض حقوق بشر درعربستان

به دنبال بروز اختلاف نظرمیان عربستان سعودی و انگستان پیرامون موضوع نقض حقوق بشردرعربستان، سفیرعربستان درلندن گفت: لندن ما را نصیحت نکند. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری سفیرعربستان درلندن دریاداشتی که برای روزنامه انگلیسی "تلگراف" فرستاد به شدت از کشورش درمقابل آمارهای منفی حقوق بشری دفاع و افزایش احساسات ضدعربستانی درانگلیس را "هشداردهنده" توصیف کرده است.
به گزارش ایسنا، محمد بن عبدالعزیز سفیرعربستان درانگلیس دریادداشت خود ضمن هشدار به انگلیس مبنی بر اینکه دست از نصیحت کردن بردارد، از دولت لندن خواسته تا به نظام قضایی عربستان که براساس شریعت اسلام بنا نهاده شده احترام بگذارد.
محمد بن نواف تاکید کرده است : ما خواهان تداوم روابط با انگلستان هستیم اما نمی خواهیم کسی ما را نصیحت کند، اتخاذ تصمیمات شتابزده برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت درطولانی مدت آسیب ها و مضرات بسیاری خواهد داشت.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید