ایران- هسته ای

اختلاف نظر های سعید جلیلی و کاترین اشتون

سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پروندۀ هسته ای ایران
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پروندۀ هسته ای ایران (Photo : Reuters)

سعید جلیلی  پایان مذاکرات ژنو از خانم کاترین اشتون انتقاد کرد و گفت  بیانیۀ اشتون که پس از این گفتگوها به وسیلۀ او خوانده شد بامحتوا و توافق های حاصله تطابق ندارد. به گفت مسئول پروندۀ هسته ای ایران، دو طرف در گفتگوهای ژنو توافق کرده اند که مذاکرات آینده بر "همکاری حول نقاط مشترک" متمرکز باشد نه بر پرونده هسته ای ایران. 

تبلیغ بازرگانی

در مذاکرات دو روزۀ جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای موسوم به گروه (١+٥) که در روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار شد، در حدود ٧٥٪ از زمان مذاکرات مصروف بحث در مورد پروندۀ هسته ای ایران شده است.
فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امورخارجۀ آمریکا، ضمن بیان این مطلب افزود مسألۀ هسته ای ایران کماکان مهم ترین دلنگرانی و دلمشغولی جامعۀ بین المللی است.
فیلیپ کراولی در بخش دیگری از سخنان خود گفت ویلیام برنز، معاون وزارت امورخارجۀ آمریکا، و هیأت همراه او در مذاکرات ژنو با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پروندۀ هسته ای ایران و همراهان او در دو نوبت به کوتاهی با هم تبادل نظر وتبادل اطلاعات کرده اند.
خبرگزاری فرانسه، یادآور می شود که سعید جلیلی از ملاقات دو نفره با ویلیام برنز خودداری کرده و به این پیشنهاد معاون وزارت امورخارجۀ آمریکا پاسخ منفی داده است.
این خبرگزاری بر این نکته نیز انگشت می گذارد که سعید جلیلی از این که خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، از مسألۀ هسته ای ایران به عنوان مرکز و کانون گفتگوها یادکرده است اندکی آزرده خاطر و عصبانی شده است چرا که جمهوری اسلامی ایران خواهان آن است که مسألۀ هسته ای به طور کلی مورد بحث قرار گیرد.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، سعید جلیلی دیروز در پایان مذاکرات ژنو از خانم کاترین اشتون انتقاد کرده و گفته است که بیانیۀ اشتون که پس از این گفتگوها به وسیلۀ او خوانده شد بامحتوا و توافق های حاصله تطابق ندارد.
رئیس هیأت نمایندگی ایران در مذاکرات ژنو افزود خانم اشتون در بیانیۀ خود بر خلاف توافق های دو طرف مدعی شد که ایران و گروه (١+٥) قرار است در مذاکرات استانبول در موضوع هسته ای ایران با یکدیگر گفتگو کنند در حالی که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است از حق مسلم خود در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای و داشتن چرخۀ سوخت دست بر نخواهد داشت. سعید جلیلی به ویژه تأکید کرد که ایران در استانبول حاضر به مذاکره بر سر غنی سازی اورانیوم نخواهد بود.
به گفت مسئول پروندۀ هسته ای ایران، دو طرف در گفتگوهای ژنو توافق کرده اند که مذاکرات آینده بر "همکاری حول نقاط مشترک" متمرکز باشد. سعید جلیلی گفت هر چیزی که غیر این باشد مورد قبول ایران نیست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیروز در ژنو از این که خانم کاترین اشتون حاضر نشد در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با او شرکت کند ابراز تأسف کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید