سوریه/روسیه/غرب

اختلاف نگرش بین روسیه و غرب در تعریف تروریسم در سوریه- گفتگو با علیرضا نوری زاده

علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن
علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و اعراب در لندن

در نگرش روسیه، تمامی گروهای شورشی اسلامی در سوریه ، گروه های تروریستی هستند و باید با آنها برخورد کرد. در چنین شرایطی، گروه هایی همچون جبهه النصره، احرار الشام و بسیاری ازگروههای سلفی تندرو در نگاه روسیه تروریست هستند؛ این در حالی است که غرب و یا متحدین منطقه ای آنها چنین گروه هایی را در چهار اپوزیسیون سنی و بعضاً میانه رو رژیم بشار اسد قرار میدهند. این اختلاف نگرش، پرسش بر انگیز و بحث انگیز شده است. گروه های تندرو سلفی، احرار الشام و جبهه النصره و دیگر گروه های مشابه در سوریه را باید چگونه توصیف کرد؟ تروریست، همانگونه که پوتین می بیند، یا اپوزیسون سنی، همانطور که کشورهای عرب منطقه می بینند و غرب بر آن صحه میگذارد؟

تبلیغ بازرگانی

علیرضا نوری زاده روزنامه نگار مقیم انگلستان در باره این اختلاف نگرش میگوید:
" در باره جبهه النصره، به غیر از قطر و ترکیه این اجماع وجود دارد که این گروه، یک گروه تروریستی است. قطر و ترکیه، جبهه النصره را یک گروه تعدیل شده میدانند که البته تعبیر آنها در باره این گروه درست نیست. جبهه النصره اعمالی را مرتکب شده که کمابیش داعش مرتکب آن شده است.
اما در درون گروه های دیگری مثل احرار الشام، رعایت دمشق و مجموعه هایی که به عنوان تیپ های انقلابی در سوریه فعالیت می کنند، خطی از اسلام گرایی دیده میشود.
از نگاه روسیه، ارتش آزاد سوریه یک گروه تروریستی نیست. حتی پیش تر، روس ها با ارتش آزاد سوریه گفتگو کرده اند. اما با توجه به در آمیختگی هایی که ارتش آزاد سوریه با برخی از گروهای اسلامی دارد، روس ها خواهان آنند که ارتش آزاد سوریه تکلیف و مواضع خود را روشن کند..."

به نظر علیرضا نوری زاده مأموریت روسها در سوریه بسیار مشکل است و گاهی تشخیص این گروه ها از یکدیگر به راحتی و سهولت، امکان پذیر نیست.

علیرضا نوری زاده میگوید که رویکرد گذشته و کنونی روسیه در باره حمایت از رژیم بشار اسد به این تردیدها امکان بروز میدهد و این پرسش را مطرح میکند که آیا روسها واقعاً در صدد مبارزه با تروریسم در سوریه هستند، و یا هدف روس ها، حمایت از بشار اسد و رژیم حاکم بر سوریه است.

در این باره علیرضا نوری زاده اعتقاد دارد که روسیه در سوریه دو هدف عمده را دنبال می کند، مبارزه با تمامی گروه های تندرو اسلامی از جمله داعش و در همان حال ابقای رژیم بشار اسد.

یاد آور میشویم، عملیات هوایی روسیه علیه مواضع شورشیان اسلامی، امروز وارد چهارمین روز خود در سوریه شد. آمریکا و غرب و کشورهای عرب متحد آنها در منطقه خاورمیانه انتقاد های تندی نسبت به این عملیات دارند. آنها می گویند که روسیه فقط باید به داعش حمله کند و دیگر گروه ها در سوریه را مورد هدف قرار ندهد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید