افغانستان/ پاکستان

اخراج افغان‌ها از پاکستان

عکس: شبکه‌های اجتماعی

دیده‌بان حقوق بشر، پاکستان را متهم کرده است که شهروندان افغانی مقیم این کشور را با زور و تهدید و با همکاری آژانس سازمان ملل برای پناهجویان، از خاک خود اخراج می‌کند.

تبلیغ بازرگانی

در نیمۀ دوم سال ٢٠۱۶، حدود ۶٠٠ هزار نفر از افغان‌ها که بعضی از آنان از چندین دهه ساکن پاکستان بودند، در حالی به کشور خود برگشتند که هنوز جنگ در آنجا جریان دارد و در سال ٢٠۱۶ نیم میلیون غیرنظامی در آنجا مجبور به ترک منازل خود شدند.

دیده بان حقوق بشر ادعا دارد که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، با دو برابر کردن کمک های مالی پرداخت شده به افرادی که به کشور خود بازمیگردند، یعنی چهار صد دلار، در عمل از این اخراج پشتیبانی کرده و بدین ترتیب، این سازمان شریک جرم در نقض حقوق انسانی آنان محسوب می‌شود.

در این گزارش که زیر عنوان "فشار پاکستان و همکاری سازمان ملل، اخراج وسیع پناهندگان افغان از پاکستان" منتشر شده است، میخوانیم که کمیساریای سازمان ملل در برابر این اخراج وسیع خاموشی اختیار کرده است، در حالیکه افغانی‌ها از خشونت پلیس پاکستان فرار میکنند و برخورد پاکستان در این قضایا مخالف با حقوق بین‌الملل است.

البته کمیساریای عالی پناهندگان، این اتهامات را رد میکند و میگوید که مسایل متعدد در برگشت وسیع افغان‌ها به کشورشان نقش داشته‌اند و یکی از این مسایل هم، دعوت حکومت افغانستان برای برگشت است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید