ایران - آمریکا

اخطار واشنگتن در مورد سفر آمریکائیان به ایران

DR

وزارت امور خارجۀ آمریکا اعلام کرد که آمریکائیان ایرانی تبار پیش از برنامه ریزی سفر به ایران باید به "خطر" تبدیل شدن به یک "هدف" برای مقامات ایرانی بیاندیشند. این وزارت خانه یادآوری می کند که پیش از این شماری از آمریکائیان ایرانی تبار به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم وبازداشت شده اند.

تبلیغ بازرگانی

دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در روز سه شنبه، اتباع این کشور را از سفر به ایران برحذر داشت و احتمال خصومت واذیت و آزار شهروندان آمریکائی در ایران را به عنوان دلیل و انگیزۀ این اخطار عنوان کرد.
وزارت امورخارجۀ امریکا، در اخطار خود در این مورد یادآورشد که شماری از شهروندان آمریکائی ایرانی تبار در سال گذشته نتوانسته اند در پایان سفر خود به ایران به آسانی از این کشور خارج شوند و در بعضی موارد ماه ها به اجبار در ایران مانده اند.
این وزارت خانه اعلام کرد که آمریکائیان ایرانی تبار پیش از برنامه ریزی سفر به ایران باید به "خطر" تبدیل شدن به یک "هدف" برای مقامات ایرانی بیاندیشند. وزارت امورخارجۀ آمریکا یادآوری می کند که پیش از این شماری از آمریکائیان ایرانی تبار به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی در ایران متهم وبازداشت شده اند.
در بخش دیگری از این بیانیه بر این نکته تأکید شده است که از آن جا که جمهوری اسلامی ایران آمریکائیان ایرانی تبار را صرفاً ایرانی میداند و تابعیت دوگانه را نمی پذیرد، آمریکائیان ایرانی تبار  درصورت رو به رو شدن با مشکل در ایران به خدمات و کمک های کنسولی دسترسی نخواهند داشت.
البته باید این نکته را نیز ناگفته نگذاریم که ایران و آمریکا دارای مناسبات دیپلماتیک نیستند و این خدمات کنسولی از طریق سفارت سویس در تهران صورت می گیرد. در نبود روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا سفارت سویس حافظ منافع آمریکا در ایران است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید