فرانسه، روز کار

اخلال‌ گرانِ افراطی در پاریس، راهپیمائی اول مه، روز کارگر، را به خشونت کشیدند

یکی از اخلال گران در برابر خودروهای به آتش کشیده شدۀ یک فروشگاه اتوموبیل «رِنو» - اول مه ٢٠١٨
یکی از اخلال گران در برابر خودروهای به آتش کشیده شدۀ یک فروشگاه اتوموبیل «رِنو» - اول مه ٢٠١٨ REUTERS/Christian Hartmann

اخلال گران سیاه پوش و نقاب‌ دار موسوم به «بلاک بلوک» که اکثریت آنها را هواخواهان گروهک‌های چپ افراطی تشکیل می‌دهند، سه شنبه اول ماه مه، در حاشیۀ راهپیمائی سندیکاهای کارگری فرانسه، با حمله به فروشگاه‌ها، درهم شکستن شیشه‌های دکان‌ها و رستوران‌ها و به آتش کشیدن اتوموبیل‌های مسیر حرکت خود، روز کارگر را به روز رویاروئی و زورآزمائی با نیروهای انتظامی بَدل کردند. بگزارش وزارت کشور صد وبیست تن از آنان بازداشت شدند.

تبلیغ بازرگانی

هواخواهان گرایش چپ افراطی که خود را «خشم زدگان» می‌خوانند، بگفتۀ خود برای مبارزه با «کاپیتالیسم که همه چیز را نابود می‌کند» سه شنبه در صف اول یک راهپیمائی «موازی» حرکت کرده و با شعار «همه کس از پلیس متنفر است» مغازه‌ها و اتوموبیل‌ها و تجهیزات شهری را مورد حمله و تخریب قرار دادند.

این افراد از چندی پیش با هدف شکستن و درهم کوفتن در کلیۀ راهپیمائی‌ها و تظاهرات رخنه می‌کنند و بویژه به رویاروئی خشونت بار با ماموران انتظامی می‌پردارند. شمار این افراد که بگفتۀ مقامات انتظامی تا کنون حدود ٨٠٠ تن برآورد می‌شد، روز گذشته به ١٢٠٠ تن رسید. بگزارش فرمانداری پلیس پاریس، در این حملات ٣١ مغازه و فروشگاه تخریب و دو باب آن به آتش کشیده شد. اخلال گران ۶ اتوموبیل را نیز سوزاندند و به ١٠ اتوموبیل دیگر خسارات فراوانی وارد کردند. بر اساس همین گزارش ١٠٢ تن از ٢٧۶ نفری که روز گذشته حین اجرای اقدامات خرابکارانۀ دستگیر شدند، بامداد چهارشنبه همچنان در بازداشت بسر می‌بردند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که در استرالیا بسر می‌برد، ادوار فیلیپ، نخست وزیر، و ژرار کلن، وزیر کشور، این «آشوب گری‌ها» را محکوم کرده و از دستگاه قضائی خواستار مجازات اخلال گران شدند. نیروهای سیاسی مخالف نیز چنانکه در اینگونه موارد سنت شده است، دولت را مورد انتقاد قرار داده و وزیر کشور را به ناکارائی متهم کردند. ژان لوک ملانشون، رهبر جنبش چپ رادیکالِ «فرانسۀ نافرمان»، اخلال گران را به «راست افراطی» نسبت داد. رهبران سندیکاهای کارگری از اینکه تظاهرات آنان مورد سوء استفاده قرار گرفته و صدای مطالبات آنان به فراموشی سپرده شده ابراز تاسف کردند. تظاهر کنندگان ناگزیر به تغییر مسیر حرکت خود شدند.

در تظاهرات سندیکاهای کارگری روز سه شنبه در پاریس بر پایۀ ارزیابی فرمانداری پلیس پایتخت نزدیک به ٢٠ هزار نفر شرکت کردند. در سراسر فرانسه این تظاهرات در نزدیک به ٢٠٠ شهر و روستا برگزار شد و در مجموع بگزارش وزارت کشور ١٤٣۵٠٠ نفر و بر اساس ارزیابی کنفدراسیون عمومی کار ٢١٠٠٠٠ نفر در آنها شرکت کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید