ایران-سوریه

"اخوان المسلمین" سوریه پیشنهاد ایران را برای رهبری دولت سوریه رد کرد

برادران مسلمان (اخوان المسلمین) سوریه پیشنهاد ایران را برای هدایت دولت این کشور در ازای حفظ بشار اسد در قدرت رد کردند.

تبلیغ بازرگانی

محمد فاروق، نفر دوم این گروه، در گفتگوئی با روزنامه عرب زبان "الحیات"، چاپ لندن، با گفتن این که فرستاده های ایران خواسته اند که آنها از درخوست خود مبنی بر جایگزینی بشار اسد چشم پوشی کنند و در ازای آن دولت را اداره کنند، رژیم سوریه را متهم به سوق دادن کشور به سوی نظامی گری و راه انداختن جنگ مذهبی نمود.
محمد فاروق که در عین حال عضو شورای ملی سوریه، یکی از جنبش های مهم اپوزیسیون بشار اسد است، رژیم این کشور را مسئول آنچه در کشور می گذرد دانست و گفت انقلاب سوریه صلح طلب است و تظاهر کنندگان نیز بر این صلح طلبی و غیر مذهبی بودن اعتراضاتشان تأکید دارند.
او همچنین این شایعه را که اپوزیسون در حال مسلح شدن است را رد کرد.
محمد فاروق از سازمان ملل خواست با برقراری راهروهای امنیتی جان مردم را حفظ کند.
او گفت : سرکوب هر اندازه هم که سخت باشد، مردم سوریه باز هم به تظاهرات خود ادامه خواهند داد و تلاش خواهند کرد موافقت قدرت های منطقه وبین المللی را برای حفظ امنیت غیر نظامیان، از هر راهی که شده، کسب کنند
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید