مصر/ تظاهرات

ادامه تظاهرات درمیدان تحریر

تظاهرات در میدان التحریر قاهره - ٥ ژوئن ٢٠١٢
تظاهرات در میدان التحریر قاهره - ٥ ژوئن ٢٠١٢ REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

تحریر، میدان مرکزی شهرقاهره- پایتخت مصر، امروزنیز شاهد گردهم آئی مخالفین رژیم نظامی این کشوربود. 

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش منابع خبری، این تظاهرات ازروز شنبه بدنبال اعلام حکم محکومیت حسنی مبارک- رئیس جمهوری سابق این کشور، و دراعتراض به این حکم آغاز شد.

دادگاه عالی مصرروزشنبه دوم ماه ژوئن، حسنی مبارک را به جرم صدورفرمان تیراندازی به سوی متعرضین میدان تحریر درسال 2011 میلادی به حبس ابد محکوم کرد
همزمان با اعلام حکم محکومیت حسنی مبارک، آخرین وزیرکشوردرکابینه وی- حبیب ال عدلی، نیز به حبس ابد محکوم گردید.

براساس گزارش خبرگزاری‌ها، درقاهره گفته می شود که درطول انقلاب مصرکه "انقلاب نیل" نامیده شده 850 نفرجان خود را ازدست داده اند.

شش تن از متهمین سازمان های امنیتی مصردراین دادگاه ازاتهامات وارد تبرئه شدند. همچنین دو پسر حسنی مبارک وخود وی نیز ازاتهامات فساد مالی تبرئه شدند.

سازمان های حقوق بشری مصر که درفراخوان های امروز و دیروزشریک بودند، احکام صادره علیه مبارک و مأمورین امنیتی دستگاه دولتی وی را ناعادلانه و درواقع اغماض آمیزمی دانند.

دادستان مصردرهفته های گذشته تا چند روز قبل از اعلام احکام نهائی برای حسنی مبارک تقاضای اعدام کرده بود، ولی دردورنهائی این حکم به حبس ابد تقلیل داده شد.

این تظاهرات درحالی ازسرگرفته می شود که دوردوم انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از حسنی مبارک قرار است روزهای هفدهم و هجدهم ماه جاری میلادی (ژوئن) انجام پذیرد.

دردور اول این انتخابات دو تن با بیشترین آراء به دست آمده به دوردوم راه یافتند که یکی ازآنها احمد شفیق- افسرسابق نیروی هوائی و آخرین نخست وزیر حسنی مبارک و دومی محمد مُرسی- نامزد اخوان المسلمین هستند.

درپاسخ به اعتراضات خیابانی به سبک بودن حکم صادره علیه حسنی مبارک، نامزد اخوان المسلمین اعلام داشته است که درصورت پیروزی در انتخابات دادگاه رئیس جمهوری سابق را تجدید خواهد کرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید