خبر کوتاه/ خاورمیانه

ادامه خشونتها میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها

تبلیغ بازرگانی

در تازه ترین دور خشونتها میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها دو نوجوان اسرائیلی در حمله مردان مسلح در هبرون زخمی شدند.

ارتش اسرائیل می گوید هویت مهاجمان ناشناخته باقی مانده است.

گزارش شده است که یک زن فلسطینی ۷٢ ساله که به ادعای ارتش اسرائیل قصد حمله با ماشین به سربازان اسرائیلی را داشته، توسط نظامیان اسرائیلی کشته شده است.

بگفته منابع یک بیمارستان اسرائیل که زن فلسطینی بعد از زخمی شدن به آ نجا منتقل شده بود او قبل از رسیدن به بیمارستان در گذشته بود.

منابع پزشکی فلسطینی گفته اند که او زیر باران شدید رانندگی می کرده و قصد حمله به سربازان اسرائیلی را نداشته است.
گزارش شده است که در کرانه باختری یک فلسطینی با چاقو به یک اسرائیلی حمله کرد و سپس موفق به فرار شد.
   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید