سوریه

ادامه خشونت ها ازسوی نیروهای دولتی

دولت تهران امروز سوءقصد روز گذشته دردمشق را به شدت محکوم کرد
دولت تهران امروز سوءقصد روز گذشته دردمشق را به شدت محکوم کرد REUTERS/Sana/Handout

درسوریه امروزخشونت های دولتی شماری قربانی گرفت؛ به گزارش خبرگزاری فرانسه، ازجمله چهارغیرنظامی امروز در شهرحُمص به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند.

تبلیغ بازرگانی

درسوریه امروز نیزخشونت های اعمال شده ازسوی نیروهای  دولتی شماری قربانی به جای گذاشت؛ به گزارش خبرگزاری فرانسه، ازجمله چهارغیرنظامی امروز در شهرحُمص به دست نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند.
ازسوی دیگر، برخی گزارش ها حاکی است که شمارقربانیان سوءقصد انتحاری روز گذشته در مرکز شهر دمشق بیش از ٢٦ نفربوده است.
مقامات امنیتی سوری اعلام کرده اند که درسوءقصد روز گذشته ٢٦ نفرجان خود را ازدست داده اند؛ ولی سامانه خبری تابناک نزدیک به حکومت ایران، شمارقربانیان را بیش از٤٠ تن و شمارقربانیان را یک صد نفرگزارش کرده است.
دولت تهران امروز سوءقصد روز گذشته دردمشق را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی درسخنان خود دراین رابطه به عوامل احتمالی این سوءقصد اشاره ای نکرد. دولت دمشق روزگذشته این سوءقصد را به عوامل تروریستی نسبت داده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید