سوریه / طرح کوفی عنان

ادامه خشونت ها و تظاهرات در سوریه

AFP /

کوفی عنان فرستاده دبیرکل سازمان ملل واتحادیه عرب به سوریه، برای ادامه تلاش های خود راهی این کشور می شود که امروز تظاهرات عظیمی در دمشق علیه رژیم بشاراسد برگزار شد. 

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات امروز، به ویژه درشهرحلب، ازنظر وسعت ازهنگام آغازاعتراضات درچهارده ماه پیش بیسابقه بوده است.
به گفته مسئول حقوق بشرسوریه تظاهرات شهرحلب امروز یک قیام واقعی بوده است. این شهردرماه های اول آغاز ناآرامی ها درحُمص ازسرایت تظاهرات ضد رژیم به دور مانده بود.
منابع حقوق بشری همچنین گزارش داده اند که علی رغم محاصره محلات مختلف شهرهای بزرگ توسط نیروهای نظامی تظاهرت گسترده ترین تظاهرات خیابانی ازهنگام اعلام آتش بس درسوریه برگزارشده است.
فعالین حقوق بشردرگزارش های امروزخود هشدارمی دهند که یکی ازفعالین سیاسی سوریه توسط دادگاه های رژیم به اتهام خیانت علیه امنیت کشور به مرگ محکوم گردیده که ممکن است اعدام شود. به گفته آنان وی که محمد عبدال مولا نام دارد، بشدت زیرشکنجه قرار داشته است.
دراین حال، به گفته دیپلمات های مقیم سوریه ازآنجائی که هیچ طرح جایگزینی برای طرح کوفی عنان دردسترس نیست، قدرت های جهانی همچنان چشم امید خود را به موفقیت طرح شش ماده ای عنان دوخته اند.
با روی کارآمدن دولت سوسیالیست جدید فرانسه سوریه درانتظارسیاست دولت جدید درمورد بحران این کشوربه سرمی برد. هفته گذشته به دنبال اعلام پیروزی فرانسوا هُولاند، بشاراسد رئیس جمهوری سوریه طی پیامی ازوی خواست تا، با درنظرگرفتن منافع ملی فرانسه، درسیاست های فرانسه درقبال سوریه تجدید نظرنماید، ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه امروز، جمعه هجدهم ماه مه (بیست ونهم اردیبهشت) پیشنهاد رئیس جمهوری سوریه را رد کرد. وزارت امور خارجه فرانسه با انتشاراطلاعیه ای با رد سخنان بشاراسد یاد آوری کرد که چگونه می توان با اظهارات بشاراسد واقعیت ادامه سرکوب های خونین مردم سوریه را که همچنان ادامه دارد به فراموشی سپرد؟.
این اطلاعیه می پرسد: آیا خشونت درسوریه به پایان رسیده است؟ آیا زندانیان آزاد شده اند؟ وبالاخره آیا نیروهای نظامی به پادگان های خود بازگشت داده شده اند؟.

لازم به یاد آوری است که به گزارش سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری سوریه طی بیش ازچهارده ماه حرکت های اعتراضی مردم سوریه بیش دوازده هزارنفر براثر سرکوب های نیروهای دولتی کشته شده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید