دسترسی به محتوای اصلی
فرانسه / روزنامه ها

ادامه خونریزی ها درسوریه

@fotolia
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۱۱ دقیقه

درسوریه سرکوب های خونین مردم معترض همچنان ادامه دارد. دولت دمشق، که هفته های متمادی با استفاد ه ازسلاح های سنگین به پایان دادن به قیام مردم شهرهای حما وحُمص پرداخته بود، اکنون برای تصرف بخش هائی از شهرحُمص که به دست نیروهای مخالف رژیم افتاده است، اقدام به فرستادن واحد های نیروی زمینی کرده است.

تبلیغ بازرگانی

نیروی زمینی ارتش سوریه ماموریت دارد که محله ی "بابا امر" درحُمص را از دست نیروهای آزادی خواه خارج نماید. به نوشته لیبراسیون این محله چهل هزار نفره اکنون روزهاست که درتصرف نیروهای مخالف قراردارد. روزنامه های امروز
فرانسه بیشترین گزارش های خود را به رویداد های سوریه اختصاص داده اند.
درهمین رابطه لاکروا، ارگان جامعه مسیحیان فرانسه یک گزارش دو صفحه ای را به وضعیت در حُمص و بطورکلی درسوریه اختصاص داده. لاکروا به نقل از یک شخصیت اپوزیسیون در داخل سوریه می نویسد: وضع مردم عادی، درسراسرسوریه، روزبه روز درحال وخیم ترشدن است. آنهائی که ثروت دراختیاردارند می توانند اجناس لازم را به دست اورند، ولی اکثریت شهروندان سوری درطی یک سال بحران داخلی همه پس اندازهای خود را هزینه کرده و اکنون قادر به ادامه تامین مایحتاج روزانه خود نیستند.
عبدالرئوف درویش می گوید: رژیم با سیاست جلوگیری کردن از ورود مواد غذائی و مایحتاج عمومی، به نقاط بحرانی، مرزهای لبنان به سوریه را مین گذاری کرده و، به این ترتیب، دو راه بیشترباقی نمانده است. یا تامین نیازهای اولیه ازمرزهای اردن هاشمی که باید مسئولین اجازه دهند و یا نادیده بگیرند و یا ترکیه که مرزهای آن باسوریه بسیارکوهستانی و جنگلی است و عبورمرور بسیاردشواراست.
عبدالرئوف درویش می گوید با این حال بخشی ازنیازهای داروئی ومواد غدائی ازطریق مرزهای ترکیه وارد می شود، ولی مسلماً، به گفته وی، بسیارکمتر ازمیزان مورد نیازاست.

واما درمورد ایران، دو روزنامه فیگارو و لاکروا گزارش هائی را به رویدادهای ایران اختصاص داده اند.
"پل کیلس" وزیردفاع فرانسه، دردوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران، درمقاله ای در فیگارو، تحت عنوا ن یک سناریوی سوم برای احتراز از جنگ علیه برنامه های هسته ای ایران، می نویسد : به نظرمن راهی برای پیش گیری از جنگ وجود دارد ولی، قبل ازهرچیز، باید به سه پرسش اساسی پاسخ داد. اول اینکه آیا ایران به اندازه کافی مواد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته ای را در اختیاردارد؟ تا اینجا باید گفت که نه . دوم اینکه، آیا ایران حامل یا به سخن دیگر، موشک لازم را برای سوارکردن کلاهک اتمی در اختیار دارد. واقعیت این است که درحال حاضر نه، هرچند که ایران به شدت به دنبال آن است و حتی می تواند درصورت نیازازموشک های پرتاب ساتلیت های خود در این راه استفاده نماید
پل کیلس می نویسد: پرسش سوم این است، که درصورت موفقیت، توان اتمی ایران برای کدام کشورها تهدید مستقیم به شمارخواهد رفت؟ دراین ج نیز واقعیت این است که ایران به هیچ وجه اقدام به حمله اتمی علیه اسرائیل و یا آمریکا نخواهد کرد، زیرا به درستی می داند که با حمله متقابل ویرانگر و نابود کننده رو به رو خواهد بود.
ولی، به گفته پل کیلس، در کنار این احتمالات این امر به واقعیت نزدیک است که ایران بخواهد با داشتن سلاح اتمی بردامنه ی نفوذ خود درمنطقه، چه درمیان متحدین مانند عراق، حزب الله لبنان و یاسوریه، و چه درمیان رقبای خود مانند عربستان سعودی و اسرائیل بیفزاید.

ایران باداشتن بمب اتمی، بی تردید، کوشش خواهد کرد هدف های استراتژیک خود را درمدیترانه و دریای سرخ و افغانستان افزایش خواهد داد.
پل کیلس می نویسد: این مورد آخر برای منطقه فاجعه بارخواهد بود زیرا، به گفته ی وی، این امر موجب خواهد شد که کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، ترکیه وحتی مصر به سوی اتمی شدن گام بردارند.
وزیرسابق دفاع فرانسه می گوید: حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران نیز می تواند سلسله ای از واکنش های نظامی را درپی داشته باشد که می تواند، از حمله به نیروهای امریکا درخلیج فارس، حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی آغاز وتا حتی به بستن تنگه هرمزادامه یابد.
پل کیلس با تشریح نظرخود درپایان تاکید می کند که باید به هرترتیبی از بروز جنگ جلوگیری کرد و دراین راه، به گفته وی، تشویق ایران به بازگشت به سرمیز مذاکره با کاهش از میزان تحریم ها و پیشنهاد همکاری های چند جانبه ی اتمی با این کشورمی تواند کارسازباشد. پل کیلس توصیه می کند که اروپا باید تمام توان خود را در راه امکان پذیرشدن مذاکرات به کار گیرد، زیرا، به گفته وی، بدون تردید این تنها و بهترین انتخاب می تواند باشد.
درصفحه آخرشماره امروز لاکروا گزارش مفصلی به یک جوان کاریکاتوریست ایرانی اختصاص داده شده است. مانا نیستانی جوان تصویرگر ایرانی پس ازخروج اززندان و انتقال وی به خارج از ایران اکنون درفرانسه به زندگی و فعالیت هنری پرداخته است.
مانا نیستانی با اشاره به زندان خود می گوید: هیچ کس نمی تواند از فرار کند، هرکس باید با آن کنار بیاید. درمورد من نیزهرچند هنوز هم کابوسی مرا رها نکرده است ولی باید کارکرد و پیش رفت.
  لوموند روزنامه عصرفرانسه درشماره امروز خود گزارشی دارد درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی درروز دوم ماه مارس.
لوموند به اصلاح طلبان و سبزها اشاره می کند که همگی ازمیدان خارج شده اند. لوموند می افزاید، درحالی که سبزها و ورهبری اصلاح طلبان  انتخابات کنونی راتحریم کرده اند، پرسش این است که آیا هواداران آقایان موسوی وکروبی به پای صندوق های رای خواهند رفت؟. لوموند می افزاید، اکنون با توجه به تحریم های اصلاج طلبان حکومتی و سبزها میزان شرکت شهروندان درانتخابات به مهکی برای میزان مشروعیت رژیم تبدیل شده است.
این مشروعیت بویژه برای آیت الله خامنه ای بسیارمهم است. اوکه درواقع قدرت خود را الهی می داند و نه حاصل قضاوت صندوق های رای، درسال دو هزارو نه که ایران شاهد حرکت های اعتراضی بود بویژه درماه ژوئیه درحالی که پایه های رژیم متزلزل شده بود به میدان آمد تا رژیم را نجات دهد و نتیجه آن شد که شدید ترین سرکوب ها درایران به کارگرفته شود و به تجاوز به زندانیان درزندانها کشوربیانجامد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.