پاکستان / تروریسم

ادامه سوء قصد ها درپایتخت اقتصادی پاکستان

Reuters

درجریان دو سوء قصد خونین امروز در پاکستان حداقل دوازه نفرجان خود را ازدست دادند. 

تبلیغ بازرگانی

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از  سوء قصدها علیه یک قاضی پاکستانی در کراچی صورت گرفت، ولی قاضی دادگاه کراچی از آن جان سالم به دربرد.
قاضی مقبل باقر، به گفته شاهدان عینی از شجاع ترین قضات دیوان عالی کراچی به شمارمی رود که پیش ازاین مسئولیت پرونده های مبارزه با تروریسم را برعهده داشته است.
هنوز ازشماردقیق قربانیان سوء بامداد امروز کراچی خبری در دست نیست.

لازم به یاد آوری است که کراچی، پایتخت اقتصادی پاکستان، از کانون های اصلی درگیرهای  قومی و مذهبی است. تنها طی سال گذشته میلادی درسوء قصدهای تروریستی و درگیری های میان قومی درکراچه دوهزار نفرجان خود را ازدست داده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید