ایران / بازار پولی

ادامه صعود بهای ارزهای خارجی درایران

بهای ارزهای خارجی درایران همچنان درحال افزایش است. هنوز بانک مرکزی ایران درباره صعود شتابناک بهای دلارآمریکا واکنشی نشان نداده است.

تبلیغ بازرگانی

خبرهای تائید نشده از تهران حاکی است که یک دلارآمریکائی بامداد امروز (سه شنبه سوم ژانویه) توسط دست فروشان به بیش از یک هزارو نهصد تومان معامله شده است.
گزارش ها نشان می دهد که بسیاری ازصرافی ها خیابان فردوسی روز دوشنبه ازفروش دلارخودداری کرده اند.

به گزارش سامانه خبری "پول نیوز" درساعات بعد ازظهرروز دوشنبه بهای دلارامریکا درتابلوی صرافی های تهران یک هزارو هفتصد تومان اعلام شده بود.
به نوشته این سامانه خبری، ساعت نه صبح تا سه بعد ازظهرروز دوشنبه بطورمتوسط بهای دلارآمریکا درباراز آزاد تهران هرساعت هجده تومان افزایش نشان می دهد.
درپایان روزگذشته بهای دلاردرتهران از یک هزارو هشتصد تومان گذشت.
به گزارش پول نیوز، همزما ن با اوجگیری بهای دلار، روزدوشنبه یک اوروی اروپا به دوهزاروسیصد تومان و یک پوند انگلیس به دو هزارو شش صد تومان رسید.
با این حال خبرگزاری فرانسه، درگزارشی ازتهران، بعد ازظهرامروز سه شنه گزارش داد که بهای دلار سقوط کرده و درساعات بعد ازظهرروز سه شنبه درحدود یک هزارو پانصد و نود تومان معامله شده است. این خبرگزاری درمورد میزان خرید و فروش ارزهای خارجه طی بیست وچهارساعت گذتشته، گزارشی منتشرنکرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید