ژاپن/بحران اتمی

ادامه نگرانی ها درباره بحران هسته ای در ژاپن

سربازان ژاپنی مجهز با تجهیزات ضد اشعه رادیواکتیو در منطقه فوکوشیما
سربازان ژاپنی مجهز با تجهیزات ضد اشعه رادیواکتیو در منطقه فوکوشیما ©Reuters.

با وقوع یک انفجار و آتش سوزی جدید در رآکتور شماره یک فوکوشیما در ژاپن بحران اتمی موجود در این کشور وارد مرحله تازه ای شد.

تبلیغ بازرگانی

ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن در تلویزیون این کشور گفت میزان تشعشعات رادیواکتیو بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. نخست وزیر ژاپن از ساکنان اطراف نیروگاه فوکوشیما تا حدود سی کیلومتر خواست در خانه ها و یا دفاتر کار خودباقی بمانند.

روز شنبه گذشته دولت ژاپن دستور تخلیه نزدیک به دوصد هزار نفر از محلات نزدیک به نیروگاه فوکوشیما را داد.

خبرگزاری فرانسه می گوید میزان رادیواکتیو صبح روز سه شنبه از اندازه معمولی بالاتر رفت اما در آغاز بعد از ظهر، دوباره کاهش یافت.
بروز تشعشعات رادیواکتیو کنونی در این محل به انفجار هیدروژن، بامداد امروز در درون ساختمان حفاظتی رآکتور شماره 2 نسبت داده شده است. انفجار یاد شده با این حال به ساختمان حفاظتی رآکتور آسیب وارد نکرده است.

یک انفجار دیگر نیز در رآکتور شماره 4 فوکوشیما که هنگام وقوع زلزله فعالیتهای آن متوقف بود رخ داد و میزان حرارت در دو رآکتور شماره 5 و 6 نیز بعد از ظهر امروز بالا رفت.

انفجار های کنونی ناشی از عملیات فوری است که کارشناسان اتمی ژاپنی بعد از وقوع زمین لرزه روز جمعه و توقف ناگهانی سیستم سردسازی رآکتور ها در نتیجه آب خیزی ناشی از سونامی، به آن اقدام کرده اند.

در حالیکه دولت ژاپن از آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی طالب کمک شده است، آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه امروز سه شنبه بعد از دیدار با وزیر خارجه ژاپن در پاریس وضعیت و ریسک ناشی از بحران اتمی در ژاپن را فوق العاده جدی توصیف کرد.

آلن ژوپه گفت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه امید وار است کشور های عضو گروه 20 که متشکل از بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهانند توجه خود را به وضعیت ژاپن معطوف کنند.

اندکی بعد تر، آندره کلود لاکوست، رئیس سازمان ایمنی هسته ای فرانسه،  اعلام کرد حادثه اتمی نیروگاه فوکوشیما در ژاپن اکنون به شاخص 6 از 7 شاخص در مقیاس بین المللی اندازه گیری خطر حوادث اتمی و رادیواکتیو رسیده است.
 

گزارش تصویری از زمین لرزه و تسونامی ژاپن

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید