ادامه کاهش تولید نفت اوپک

Reuters

یک منبع خبری اقتصادی می گوید، تولید اوپک به پائین ترین حد خود رسیده است.

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری "ایران پرس نیوز" به نقل از منابع خبری اقتصادی گزارش داده است، تازه ترین آمارهای "بلومبرگ" نشان می دهد که میزان تولید نفت اوپک طی ماه سپتامبربه پائین ترین حد خود در هشت ماه اخیر رسیده است. به گزارش این خبرگزاری تولید نفت اوپک طی ماه سپتامبر با یکصدو چهل و پنج هزاربشکه کاهش روبرو شده و به کمترازبیست و نه میلیون بشکه در روز رسیده است. میزان تولید یازده کشورعضو اوپک به استثناء عراق با پنجاه هزاربشکه کاهش به بیست وشش میلیون و هفتادوشش هزاربشکه در زور رسیده است که این رقم هنوز یک ممیز نودودو میلیون بشکه بالاتراز سهمیه های تعیین شده است.

این گزارش حاکی است که تولید نفت عراق و عربستان سعودی در ماه سپتامبربه ترتیب پنجاه و چهل هزاربشکه کاهش نشان می دهد. به باورکارشناسان انرژی کاهش تولید نفت عراق و عربستان مقطعی وموقتی خواهد بود. تولید نفت عربستان در ماه سپتامبرهنوز یکصدو نودو نه هزاربشکه بالاتراز سهمیه های تعیین شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید