ایران

ارائه دادخواست درباره اعدام‌های دهه شصت به گزارشگر‌ سازمان ملل؛ توضیح منیره برادران

عاصمه جهانگیر
عاصمه جهانگیر DR

خانواده‌های پنجاه نفر از قربانیان اعدام‌های سیاسی دهه‌ شصت ایران، که نام‌شان فاش نشده، دادخواستی را به عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کردند.

تبلیغ بازرگانی

سایت اینترنتی بیداران، که مسئولیت تنظیم، ترجمه و انتشار این دادخواست را دارد، گزارش داده که رونوشتی از این دادخواست به همراه امضاکنندگان آن و دیگر سندها به دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری نیز فرستاده شده است.

منیره برادران، مدیر سایت بیداران

منیره برادران، مدیر سایت بیداران که مسئولیت تنظیم و انتشار این دادخواست را داشته، به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیح می‌دهد.

در این دادخواست خواسته شده که مقامات جمهوری اسلامی "تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان" اعلام کنند.

همچنین "محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان به خانواده‌های آنان اطلاع" داده شود، "وصیت‌نامه‌های قربانیان به خانواده‌های آنان" پس داده شود.

اعلام تعداد و اسامی اعدام شدگان و محاکمه علنی مسئولین این فاجعه دردناک و همچنین "موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان فاجعه اخیر" از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این دادخواست است.

جمع آوری امضا برای این دادخواست همچنان ادامه دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید