روزنامه های فرانسه

ارتش افغانستان بتدریج جانشین نیرو های خارجی می شود

@fotolia

فیگاروی امروزگزارش جالبی دارد ازمنطقه " اوزبین" افغانستان که در آنجا یک واحد نظامی فرانسوی سکان فرماندهی عملیات نظامی حوزه تحت مسئولیتش را به یک واحد نظامی افغانی سپرده است.

تبلیغ بازرگانی

درمیان مطالب متنوع امروزنشریات فرانسه ، که البته می توان حدس زد که بیشترمطالب بین المللی شان به حوادث خاورمیانه مربوط است ، فیگاروی امروز گزارش جالبی دارد از منطقه " اوزبین" افغانستان که در آنجا یک واحد نظامی فرانسوی سکان فرماندهی عملیات نظامی حوزه تحت مسئولیتش را به یک واحد نظامی افغانی سپرده است.
باید بدانید که قراراست بطورتدریجی ارتش های کشورهای عضو ائتلاف جایشان را به اردوی ملی افغانستان بدهند و به این ترتیب تا سال 2014 کنترل کامل امنیت افغانستان بدست ارتش ملی و نیروهای امنیتی این کشوربیافتد.
این جایگزینی تدریجی ازهم اکنون آغاز شده و خبرنگار فیگارو درمنطقه اوزبین ازچگونگی انتقال مسئولیت ها از یک گردان فرانسوی به یک " کندک" افغانی گزارش می دهد.

روزنامه های فرانسه

روزنامه لاکروا نیزدرشماره امروزش مقاله ای دارد درباره کوشش های دولت فرانسه بقصد جذب کردن مهاجران این کشور در درون بافت اجتماعی فرانسه.
لاکروا اقداماتی را که دراین زمینه دردست اجراست مورد بررسی قرارداده است.
لوموند امروزعصرهم تیتراصلی اش را به خبرهمایش امروزوزیرکشورفرانسه با نمایندگان مذاهب مختلف این کشوراختصاص داده و مطالبی دراین باره منتشرکرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید