دسترسی به محتوای اصلی
ترکیه / ناتو

ارتش ترکیه به هواپیماهای پیشرفته "آواکس" مجهز می شود

تصویر تزئینی
تصویر تزئینی
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
2 دقیقه

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، تصمیم دارد ارتش ترکیه را به هواپیماهای شناسایی  "آواکس" مجهز نماید.به دنبال افزایش تنش درسوریه و مرزهای این کشور با ترکیه پس از استقرار نیروهای روسیه درخاک سوریه، ناتو در نظردارد برای افزایش توان ترکیه هواپیماهای مجهز به سیستم های پیشرفته کنترل هوایی و هشدارفوری هوابرد نظامی در اختیارنیروهای مسلح ترکیه قراردهد.

تبلیغ بازرگانی

این تصمیم درچارچوب  کمک های نظامی ناتو به ترکیه صورت خواهد گرفت و ارتش ترکیه به تجهیزات پیشرفته ی سیستم هشدار زودهنگام کنترل هوایی منطقه استحفاظی خود در مناطق تنش آلود دست خواهد یافت.

گزارش خبرگزاری مهر حاکی است که هواپیماهای آواکس از نوع "ای ٣ سانتری" آمریکایی هم اکنون دریکی ازپایگاه های ناتو درآلمان در انتظار انتقال به پایگاه هوایی ترکیه در"قونیه" هستند.

تصمیم ناتو درنشست روز هجده دسامبراین سازمان اتخاذ شده بود.

دراین نشست گفته شد که ناتو برای تقویت توان نظامی ترکیه دربحران کنونی خاورمیانه یک بسته جدید کمک های نظامی دراختیار ارتش ترکیه قرار می دهد که هواپیماهای پیشرفته آواکس درفهرست این کمک ها قراردارد.

تجیهز بیسابقه ارتش ترکیه به پیشرفته ترین سیستم های هشداردهنده در حالی صورت می گیرد که روابط سیاسی میان ترکیه و سوریه در ماه های اخیر به شدت تنش آلود بوده است.

این تنش درماه نوامبرگذشته به دنبال ساقط شدن یک هواپیمای جنگی روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه درمرزهای این کشور با سوریه به شدت افزایش یافت و به اعمال تحریم های گسترده روسیه علیه ترکیه انجامید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.