افغانستان

ارتش ملی افغانستان طالبان را در لشکر گاه به عقب راند

ارتش افغانستان با همکاری صد ها تن از نظامیان و نیروهای ویژه، که به پشتیبانی آنان آمده‌اند، طالبان را که قصد تصرف شهر لشکرگاه را داشتند، به عقب راندند.

تبلیغ بازرگانی

صالح محمود، یکی از مسئولین پولیس هلمند گفته است که این نیروها، که از پشتیبانی نیروی هوایی هم برخوردار استند، طالبان را به فاصلۀ هشت کیلومتر دور تر از لشکر گاه به عقب رانده اند و یکی از محلاتی را که آنان تصرف کرده بودند، دوباره به دست آورده اند. عملیات نظامی در ساحات بابه جی، ناد علی، و گرشک، به کمک نیروهای هوایی ادامه دارد.

به گفتۀ سخنگوی مقام ولایت، عمر زواک، نیروهای کمکی رسیده اند و خطر این که لشکرگاه در دست طالبان سقوط کند، برطرف شده است.

طالبان گفته بودند که موفق شده اند دو محل را در نزدیکی لشکرگاه تصرف کنند و مقادیری از اسلحه و مهمات را به دست بیاورند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید