مصر

ارتش و انقلاب

© Reuters/Amr Abdallah Dalsh

ارتش مصر، که از پایان رژیم مبارک قدرت را در این کشور به دست گرفته است، میخواهد مراسمی برای بزرگداشت انقلاب سال گذشتۀ مصر، برگزار کند.

تبلیغ بازرگانی

ژنرال اسماعیل اتمان، یکی از اعضای شورای نظامی که قدرت را در مصر بدست دارد، گفته است که نیروهای ارتش، به تاریخ 25 ژانویه، یک بزرگداشت کلان از آغاز جنبش انقلابی مصر برگزار خواهند کرد، که به پایان رژیم مبارک منتهی شد. این ژنرال، جنبش مصر را که بعد از 18 روز موفق، و به استعفای حسنی مبارک منتهی شد، به عنوان مهمترین حادثۀ تاریخ معاصر مصر یاد کرده است و آنرا با انقلاب سال 1952 در این کشور، که پایان رژیم شاهی بود، مقایسه کرده است.

او اضافه میکند که روز بیست و پنجم ژانویه (جنوری) که مبارک آنرا روز پولیس نام نهاده بود، ازین به بعد روز انقلاب خواهد بود، انقلابی که به سه دهه رژیم «رئیس» پایان داد. در بیست و پنجم ژانویه آینده، به گفتۀ این نظامی، تظاهرات بزرگی توسط جوانان در میدان تحریر برگزار خواهد شد و ارتش مصر هم رژه خواهد رفت و آتشبازی خواهد کرد و با هلی کوپتر، از آسمان کوپون های کادو (تحفه) به زمین به سوی مرم، خواهند افشاند.

این اعلان ارتش زمانی صوورت میگیرد، که تعدادی از مردم مصر میخواهند، بر عکس، جنبش جدیدی به راه بیاندازند، اینبار بر ضد ارتش، چون به نظر آنان، حکومت نظامی فعلی تداوم رژیم سابق است. در حالیکه بعضی از اهالی مصر، چون ارتش همانند پولیس، دست به کشتار مردم نزد، از آن پشتیبانی میکنند، تعداد دیگری، مخالف ارتش استند و آنرا به قبض قدرت و استفاده از خشونت بر علیه مخالفان متهم میکنند.

ارتش مصر گفته است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آخر ماه ژوئن، قدرت را دوباره به غیر نظامیان تسلیم خواهد کرد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید