اردوغان و امیر کویت دربارۀ اوضاع منطقه گفتگو کردند

تبلیغ بازرگانی

طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، امروز با امیر کویت ملاقات و گفتگو کرد. به گفتۀ خبرگزاری کویت رئیس جمهوری ترکیه و امیر کویت، شیخ صباح آل احمد آل صباح، در این ملاقات دربارۀ مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند. کویت می کوشد نقش میانجی را برای حل بحران جاری میان قطر و چهار کشور عربی منطقه به رهبری عربستان ایفا کند. همزمان با این ملاقات رؤسای ستاد مشترک ارتش دو کشور دربارۀ توسعۀ همکاری های نظامی ترکیه و کویت با یکدیگر تبادل نظر کردند. قرار است فردا چهارشنبه رئیس جمهوری ترکیه عازم دوحه پایتخت قطر شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید