چشم‌انداز روز

چرا توافق لندن و بروکسل بر سر "برکسیت" به بحران در بریتانیا منجر شده؟ -گفتگو با دکتر حسن منصور

صدا ۰۸:۰۷
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا
حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا ار اف ای

یک سال پس از مذاکرات فشرده و سنگین عاقبت بروکسل و لندن بر سر خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا با یکدیگر به توافق مقدماتی رسیدند. توافق به دست آمده اما به کشمکش های سیاسی در داخل بریتانیا شدیداً دامن زده است. شماری از نمایندگان حزب محافظه کار در پی استیضاح نخست وزیر هستند و دست کم پنج تن از وزرای کابینه از مقام های خود استعفا کرده‌اند. علت این اختلافات و کشمکش ها چیست؟ چه سرنوشتی در انتظار کابینۀ نخست وزیر بریتانیا، خانم ترزا می، است؟

تبلیغ بازرگانی

دکتر حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در پاسخ به این پرسش ها از جمله گفته است : مهمترین عامل کشمکش ابهام در مرز میان دو ایرلند است. مخالفان می گویند که بر پایۀ توافق به دست آمده تا اطلاع ثانوی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند مرزی وجود ندارد و به این ترتیب برغم خروج رسمی بریتانیا از اتحادیۀ اروپا این کشور عملاً از طریق جمهوری ایرلند در مرزهای سیاسی و بازرگانی اروپا باقی می ماند. از نگاه مخالفان این نوعی نقض غرض و در تناقض با انگیزه هایی است که به همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا منجر شد.

از سوی دیگر احیای دوبارۀ مرز میان دو ایرلند توافقات قبلی آنان را زیر سئوال می برد و از نو خطر جنگ و درگیری را به واقعیت تبدیل می کند. حسن منصور می افزاید : کشمکش ها در درون حزب محافظه کار شدیدتر است و حزب اپوزیسیون، حزب کارگر، عملاً نقشی سازنده در این بین ایفا نمی کند. زیرا، رهبری حزب کارگر با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا موافق است و تحقق آن را شرط اجرای طرح های خود در اقتصاد بریتانیا می داند که نهایتاً عبارت است از دولتی کردن دوبارۀ صنایع و خدمات. حسن منصور در ادامه می افزاید که اینک بریتانیا با احتمال های سیاسی متعدد روبرو است از جمله تغییر کابینۀ بریتانیا بدون برگزاری انتخابات پیش از موعد؛ برگزاری انتخابات پیش از موعد که به پیروزی حزب کارگر منجر خواهد شد؛ و یا برگزاری دوبارۀ یک همه پرسی دربارۀ ماندن یا بیرون رفتن بریتانیا از اتحادیۀ اروپا.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید