ناکامی سیاسی ترزا می و سرنوشت نامعلوم "برکسیت" – گفتگو با امیر طاهری

صدا ۰۷:۲۳
امیر طاهری
امیر طاهری Dr

سرانجام بعد از نزدیک به سه سال تلاش بی‌وقفه و سرسختانه برای بیرون بردن بریتانیا از اتحادیۀ اروپا خانم ترزا می شکست را پذیرفت و کناره‌گیری خود را اعلام کرد. او معتقد بود که مردم کشورش از طریق همه‌پرسی سال ٢٠١۶ به دولت وی مأموریت داده‌اند که "برکسیت" را به اجرا بگذارد و مصمم بود که این مأموریت را به هر نحو به پایان برساند اما در نهایت شکست خورد. اما به عقیدۀ امیر طاهری، اجرای برکسیت "شاید از عهدۀ هیچکس دیگر هم بر نیاید"...

تبلیغ بازرگانی

به دشواری می‌توان ترزا می را به ناکارآمدی متهم کرد. به عقیدۀ امیر طاهری - روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا - مشکل اصلی آنجاست که "ایده‌آل با واقعیت برخورد می‌کند". طرفداران برکسیت می‌خواهند "مزایای عضویت در اتحادیۀ اروپا را داشته باشند، اما بدون الزامات و تعهدات آن".

ترزا می با تلاش زیاد توانسته بود به توافقی با اتحادیۀ اروپا دست یابد که شرایط "طلاق" را مشخص می‌کرد. این توافق، ایده‌آل نبود اما واقع‌بینانه بود. ولی پارلمان بریتانیا آن را نپذیرفت، زیرا به گفتۀ امیر طاهری نه مخالفان و نه موافقان برکسیت روش خانم می را نپذیرفتند: "مخالفان برکسیت مایل نیستند که انگلیس هیچگاه از اتحادیۀ اروپا خارج شود"؛ موافقان برکسیت نیز دلشان نمی‌خواهد که حتی امتیازات کوچکی که ترزا می واگذاری آنها را پذیرفته بود، به اتحادیۀ اروپا داده شود.

در این شرایط، ترزا می سه بار تلاش کرد تا نظر مثبت پارلمان را کسب کند اما عاقبت شکست خورد...

اما دولت آیندۀ لندن چه خواهد کرد؟ آیا به هر ترتیب روند برکسیت را پیش خواهد برد؟ به عقیدۀ امیر طاهری هیچ چیز محتوم نیست اما در عین حال "به هر طرف که نگاه می‌کنیم، بن‌بست به نظر می‌‌رسد"...

مشروح گفتگو با امیر طاهری را در فایل صوتی گوش کنید

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید