پیروزی بوریس جانسون: مرحله‌ای تازه در روابط بریتانیا و اروپا - گفتگو با شهران طبری

صدا ۰۷:۱۰
شهران طبری پژوهشگر مقیم انگلستان
شهران طبری پژوهشگر مقیم انگلستان DR

در بریتانیا، پیروزی قاطع حزب محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی، دست بوریس جانسون را برای بستن پروندۀ "برکسیت" باز می‌گذارد. بدین ترتیب بعد از حدود سه سال سرگردانی، اینک خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا تقریباً قطعی شده است. با اینحال، چنان که شهران طبری می‌گوید، نحوۀ این جدایی و جزییات آن هنوز تا اندازل زیادی مبهم است...

تبلیغ بازرگانی

روز جمعه ١٣ دسامبر/٢٢ آذر، بوریس جانسون گفت: "حالا وقت مرهم گذاشتن بر زخم‌های ناشی از برکسیت فرا رسیده است". اما به هرحال اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، طلاق بریتانیا و اتحادیۀ اروپا در آخر ماه ژانویۀ ٢٠٢٠ قطعی خواهد شد.

با اینحال هنوز نکات مبهم فراوانی در مورد نحوۀ جدایی وجود دارد. به گفتۀ شهران طبری، یک سال آینده برای بریتانیا مهم و تعیین‌کننده خواهد بود. زیرا این کشور برای انعقاد یک قرارداد تجاری با اتحادیۀ اروپا تا پایان سال ٢٠٢٠ فرصت دارد. این قرارداد باید نوع روابط بازرگانی میان بریتانیا و کشورهای اتحادیۀ اروپا را مشخص نماید.

به گفتۀ شهران طبری هنوز معلوم نیست که "برکسیت سخت یا ملایمی خواهیم داشت"... در عین حال خانم طبری گوشزد می‌کند که بوریس جانسون به آراء طبقات فقیر جامعه مدیون و متعهد است و بنابراین باید نحوۀ خروج کشور از اتحادیه را با ملاحظۀ منافع این بخش از جامعۀ بریتانیا پیش ببرد.

آنچه روشن است، واکنش مثبت بازار و محافل اقتصادی نسبت به پیروزی انتخاباتی حزب محافظه‌کار است. شهران طبری می‌گوید که بلافاصله بعد از پیروزی جانسون ارزش پوند انگلیس  و شاخص بورس صعود کرد. با اینحال پیش‌بینی وضعیت اقتصادی بریتانیا بعد از برکسیت چندان آسان نیست. شهران طبری معتقد است که به احتمال زیاد، اقتصاد بریتانیا برای مدتی دچار دشواری خواهد شد، اما این‌هم تا اندازۀ زیادی به قراردادهای آیندۀ لندن و بروکسل بستگی دارد...

مشروح گفتگو با شهران طبری را در فایل صوتی گوش کنید

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید