انتشار "نقشۀ اسلام" واکنش و نگرانی مسلمانان اتریش را برانگیخته است

سباستین کورز صدراعظم اتریش.
سباستین کورز صدراعظم اتریش. APA/AFP

در چارچوب مبارزۀ خود با "اسلام سیاسی" دولت اتریش از دیروز پنجشنبه ٢٧ ماه مه "نقشۀ اسلام" را به روی اینترنت منتشر کرد که دربرگیرندۀ اسامی و نشانی بیش از ٦٠٠ مسجد و انجمن اسلامی در این کشور است. اقدام دولت اتریش واکنش تُند انجمن‌های مسلمانان این کشور را برانگیخته که می گویند انتشار اسامی و نشانی صدها مسجد و انجمن اسلامی، در واقع مسلمانان اتریش را وسیعاً در ناامنی قرار داده است.

تبلیغ بازرگانی

سباستین کورز، صدراعظم اتریش، ضمن دفاع از ابتکار انتشار عمومی "نقشۀ اسلام" آن را جزء مهمی از مبارزه با "اسلام سیاسی" خوانده است. سوزان راب، وزیر امور مهاجران اتریش، در اظهاراتی مشابه انتشار این "نقشه" را تلاشی برای مبارزه با ایدئولوژی‌هایی دانسته که "ارزش‌های دموکراسی لیبرال" را تهدید می‌کنند.

"نقشۀ اسلام" ثمرۀ همکاری دانشگاه وین و مرکز اسناد اتریش دربارۀ اسلام سیاسی است که در سال ٢٠٢٠ توسط حکومت ائتلافی محافظه‌کاران و سبزهای اتریش تأسیس شد، هر چند سبزهای اتریش به مرور از این طرح فاصله گرفتند.

انجمن‌های اسلامی اتریش ضمن مخالفت با انتشار "نقشۀ اسلام" مقامات وین را متهم کرده‌اند که با اقدام خود تلویحاً تروریسم و اسلام را که مذهب هشت درصد ساکنان اتریش است همسان دانسته و معرفی کرده‌اند.

در پی عملیات تروریستی دوم نوامبر گذشته در وین که چهار کشته و بیست زخمی بر جای گذاشت، مبارزه با اسلامگرایی به اولویت دولت اتریش بدل شده است که می‌کوشد قوانین سخت تری را علیه افراطیگری مذهبی و سلطۀ آن بر اماکن مذهبی به تصویب برساند.

عملیات تروریستی نوامبر گذشته در اتریش حملات لفظی و فیزیکی علیه مسلمانان این کشور را نیز افزایش داده است. شورای مسلمانان اتریش بعید نمی‌داند که در چنین وضعیتی انتشار "نقشۀ اسلام" به گسترش نژادپرستی و تشدید ناامنی علیه مسلمانان منجر شود.   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید