ایران

ازسرگیری فعالیت «نشر چشمه» پس از دو سال تعلیق

نشر چشمه که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به حالت تعلیق در آمده بود، بر اساس رأی هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، بر اساس رأی صادرشده نشر چشمه که از بیست و چهارم اسفند سال نود به تعلیق موقت پروانه نشر به مدت 24 ماه محکوم شده بود، پس از انقضای این حکم و با احتساب مدت سپری‌شده می‌تواند فعالیت خود را از 24 اسفندماه سال جاری دوباره آغاز کند.

این رای هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات ناشران که زیرمجموعه وزارت ارشاد است، به دنبال اعتراض حسن کیائیان، مدیر نشر چشمه، صادر شده است.

در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، فعالیت‌ چند ناشر معتبر ایران، از جمله چشمه، به اتهام چاپ کتاب هایی علیه مبانی اسلام و نظام جمهوری اسلامی، به حالت تعلیق در آمد.

با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران، و انتخاب علی جنتی، به عنوان وزیر ارشاد، دولت ایران قول داد تا پرونده ناشرانی را که در سالهای گذشته، پروانه فعالیت آنها لغو شده یا از ورودشان به نمایشگاه کتاب جلوگیری به عمل آمده، رسیدگی کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید