مصر/ قضایی

از سر گرفتن محاکمه محمد مرسی در قاهره

آرشیو- محاکمه محمد مرسی- رئیس جمهوری برکنارشده مصر در قاهره. ٤ نوامبر ٢٠١٣
آرشیو- محاکمه محمد مرسی- رئیس جمهوری برکنارشده مصر در قاهره. ٤ نوامبر ٢٠١٣ REUTERS/Egypt Interior Ministry/Handout via Reuters

در حالی که محاکمه محمد مرسی- رئیس جمهوری برکنارشده مصر، به اتهام تشویق تظاهرکنندگان به اعمال خشونت و ارتکاب قتل، امروز در قاهره از سر گرفته شد، اخوان المسلمین از حامیان خود خواسته تا در جهت حمایت و پشتیبانی از محمد مرسی در تمامی مصر اقدام به تظاهرات کنند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری دولتی مصر، محمد مرسی از زندانی در شهر اسکندریه با هلی‌کوپتر به قاهره منتقل شده و محاکمه‌اش در محل دانشکده نظامی پلیس واقع در شرق قاهره آغاز گردیده است.

دادگاه امروز به یکی از چهار موارد اتهامی محمد مرسی، یعنی «تشویق تظاهرکنندگان به اعمال خشونت و ارتکاب قتل» اختصاص یافته است. چهارده تن دیگر از اعضای برجسته اخوان‌المسلمین همراه با رئیس جمهوری برکنار شده مصر، امروز در این دادگاه محاکمه میشوند.

محمد مرسی و 14 تن از اعضای دیگر اخوان‌المسلمین باید در این دادگاه، از اتهام نقش داشتن در کشته شدن ١٠ تن از تظاهرکنندگان مخالف مرسی و اخوان‌المسلمین که در سال 2012 درمحوطه بیرونی کاخ ریاست جمهوری صورت پذیرفته است، دفاع کنند.
در صورت محکومیت، اشد مجازات یعنی حکم اعدام، محمد مرسی را تهدید می کند.

یاد آور میشویم که محمد مرسی در سوم ماه ژوئیه سال گذشته، به وسیله ارتش که با حمایت چندین میلیونی مردم همراه بود، از قدرت برکنار شد و از آن هنگام در بازداشت به سر می‌برد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید