فرانسه/ خشونت

از هر ٧ زن در فرانسه، یک نفر قربانی خشونت جنسی شده است

DR

مطابق این گزارش، ۵ درصد زنان مورد مطالعه که کمتر از ٣۵ سال سن دارند اعتراف کرده‌اند که در دوازده ماه گذشته مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی از هر ٢٠ زن یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

"انستیتوی ملی مطالعات جمعیت شناسی فرانسه"، امروز به مناسبت نزدیکی با روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان- که با روز جمعه پنجم آذر مصادف شده است- نتیجه یک پژوهش ملی در این‌باره را منتشر کرده است.

این گزارش که "خشونت و مناسبات زن و مرد" نام دارد، در سال ٢٠۱۵ تهیه شده و جمعیتی با رقم ٢٧,٢۶٨ نفر را دربر می‌گیرد. در میان این گروه مورد مطالعه، ۱۵,۵۵۶ نفر زن و ۱۱,٧١٢ مرد مورد پرسش قرار گرفته‌اند؛ سن این گروه مورد مطالعه میان ٢٠ تا ۶٩ سال بوده است.

گزارشگران توضیح داده‌اند که تمرکز پرسش‌های آنها بیشتر بر موارد تجاوز جنسی و یا کوشش بقصد تجاوز جنسی بوده است.
بنا بر اطلاعات منتشر شده در این گزارش، تعداد کسانی که در دوازده ماه اخیر مورد تجاوز قرار گرفته و یا در معرض تلاش بقصد تجاوز بوده‌اند، شامل ۶٢,٠٠٠  زن و ٢٧,٠٠٠ مرد می‌گردد. در میان این افراد ٢٧,۶٠٠ نفر زن و ١,١٠٠ مرد با مخاطره هر دو مورد تجاوز و اقدام ناکام برای تجاوز، روبرو شده‌اند.
به روایت این گزارش، اگر بخواهیم موارد دیگری از تجاوزات جنسی از جمله موارد دستمالی، بوسیدن با زور و دست‌درازی کردن و غیره ... را هم اضافه کنیم، در سال مورد مطالعه ۵٨٠,٠٠٠  زن و ١٩٧,٠٠٠ مرد، قربانی تجاوزهای متنوع جنسی شده‌اند یعنی ٢٫٩ درصد از زنان و یک در صد از مردان.

این گزارش همچنین نشان می دهد که ١٤٫۵ در صد از زنان در طول زندگیشان مورد تجاوز قرار گرفته اند؛ یعنی یک نفر از هر ٧ زن.
این رقم در میان مردان معادل ٣٫٩ درصد است یعنی در میان هر ٢۵ نفر مرد یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.

این گزارش تحقیقی همچنین نشان می دهد که ٤٠ درصد از زنانی که قربانی تجاوز و یا اقدام ناکامانه بقصد تجاوز بوده‌اند، در سنین قبل از ١۵ سال دچار این فاجعه شده‌اند. این رقم در میان مردان بسیار بیشتر است و سه چهارم مردان قربانی تجاوز و یا اقدام برای تجاوز قبل از ١٨ سالگی مورد تعرض قرار گرفته‌اند.

این گزارش در مورد محل این موارد تجاوز، نیز نشان می دهد که بخش اصلی این موارد تجاوز در محیط‌های خانوادگی، نزدیکان، همسران، دوست پسرها، و ... رخ می‌دهد.
دومین محل انجام این تجاوزات از نظر اهمیت، در درون مناسبات میان زن و شوهرها قرار دارد؛ زنان بسیاری در این مناسبات است که مورد تجاوز و یا اقدام بقصد تجاوز قرار میگیرند.
در میان زنان مورد تجاوز، ٨ درصد گفته‌اند که در فضای عمومی از جمله در وسائل نقلیه عمومی، قربانی تجاوزات جنسی بوده‌اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید