افغانستان

از کنفرانس لندن تا کابل : جستجوی راه حل سیاسی

پس ازگذشت نزدیک به شش ماه، اکنون شاهد برگزاری کنفرانس بین المللی دیگری برروی افغانستان درکابل هستیم. دکتر کریم پاکزاد پژوهشگر مرکز تحقیقات استرتژیک و بین المللی فرانسه اعتقاد دارد که آمریکا و متحدانش به این نتیجه رسیده اند که راه حل نظامی در افغانستان باشکست روبرو خواهد شد. امروز آمریکا و متحدانش در جستجوی یک راه حل سیاسی برای حل بحران افغانستان هستند.

تبلیغ بازرگانی

پس ازگذشت نزدیک به شش ماه، اکنون شاهد برگزاری کنفرانس بین المللی دیگری بر روی افغانستان در کابل هستیم. کنفرانس پیشین در روز 28 ژانویه گذشته در لندن برگزار گردید. در روز پایانی کنفرانس لندن، کای آیده که در آن هنگام نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بود، طی سخنانی اظهار داشت که این اولین کنفرانس بین المللی در باره افغانستان است که اهداف روشنی را در دستور کار خود قرار داده است. اهداف کنفرانس لندن رسیدن به تعاریف مشخصی در باره توسعه اقتصادی و ساختن نهادهای سیاسی و مدنی در افغانستان بودند. همچنین در کنفرانس لندن برای اولین بار طرح آشتی با طالبان که از سوی حامد کرزای ارائه شده بود، مورد گفتگو قرار گرفت.

کنفرانسی که امروز ( سه شنبه) با حضور نمایندگان بیش از 70 کشور جهان در کابل برگزار میگردد به نوعی میتواند در ادامه خط مشی های تعیین شده در کنفرانس بین المللی لندن باشد. برای آگاهی بیشتر به تحولاتی که طی شش ماهه گذشته د ر جهت باز سازی افغانستان و خروج این کشور از وضعیت بحرانی صورت گرفته، گفتگوئی انجام داده ایم با کریم پاکزاد پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و بین المللی فرانسه.

از وی میپرسیم که طی شش ماهه گذشته، چه پیشرفت هایی در زمینه توسعه اقتصادی و ساختن نهاد های سیاسی و مدنی در افغانستان صورت گرفته است؟

کریم پاکزاد معتقد است که تغییرات عمیقی در این زمینه ها در افغانستان صورت نگرفته و تنها اوضاع سیاسی و روابط افغانستان با جامعه بین المللی و همچنین نقطه نظر های آمریکا و سایر کشورهای بزرگ غربی و جستجوی راه حل ها در افغانستان تغییر کرده است. وی میگوید که خط مش های کنفرانس لندن و کابل همسان است، ولی شرایط تغییر کرده است . بعنوان مثال در آن هنگام حامد کرزای پیشنهاداتی در زمینه آشتی و صلح با طالبان داده بود که شرایط تحقق آن از ماه ژانویه تا کنون دچار تحولاتی شده است. در همین زمینه، در آن هنگام در باره موضوع آشتی با طالبان هنوز نقطه نظرهای مشخص و همگونی بین آمریکا و متحدانش وجود نداشت. از سوی دیگر تنش هایی بین افغانستان و آمریکا موجود بود که بعدها با سفر حامد کرزی بر طرف شد. از سوی دیگر اکنون شرایطی فراهم آمده که آمریکا بتواند درباره یافتن یک راه حل سیاسی پایداردر افغانستان ، با پاکستان وارد مذاکرات بسیارجدی شود.

از وی پرسش میکنیم که آیا خواست و همگرایی سیاسی برای صلح و آشتی با طالبان در افغانستان فراهم شده است. یا نه؟

کریم پاکزاد میگوید که آمریکا و متحدانش به این نتیجه رسیده اند که دیگر راه حل نظامی در افغانستان وجود نداشته و چنین راه حلی با شکست روبرو خواهد شد. امروز آمریکا و متحدانش در جستجوی یک راه حل سیاسی برای حل بحران افغانستان هستند.

کریم پاکزاد همچنین اعتقاد داردکه که برای آمریکا در مسئله افغانستان گزینه دیگری بجز حمایت از حامد کرزای وجود نداشته و کنفرانس کنونی به نوعی میتواند در جهت تقویت و مشروعیت دادن به حامد کرزای بوده تا وی قادر باشد از موضع قویتری مذاکرات آشتی و صلح با طالبان را به پیش ببرد.

گفتگو با کریم پاکزاد

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید