جنبش در کشور های اسلامی

از یمن تا مراکش، فروپاشی قدرت های استبدادی

متن توسط : عزیز احمد فرد
۳ دقیقه

جنبشی که کشور های عرب را فرا گرفته است، بجز از الجزایر که حالت استثنایی دارد، در کشور های دیگر نه تنها ادامه دارد، بلکه در حال اوج گیری هم میباشد.

تبلیغ بازرگانی

در لیبی، چندین شهر مهم در دست شورشیان قرار دارد و بر اساس گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر، 300 تا 400 تن کشته شده اند. در میان ارتش لیبی هم تعدادی به شورشیان پیوسته اند و وزیر عدلیه (دادگستری) این کشور استعفا کرده است.

در سلسلۀ این جنبش ها، الجزایر حالت خاص دارد و به دلیل اختلافات داخلی در جنبش، و همچنان به دلیل اینکه تظاهرات چند روز قبل شدیداً سرکوب شد، به گفتۀ وزیر امور خارجۀ این کشور، مراد مدلسی، شورشیان در اقلیت قرار دارند.

ولی در مراکش، متعاقب تظاهرات دیروز، تشنجاتی صورت گرفت که باعث کشته شدن پنج نفرو زخمی شدن 128 تن شد. در میان این 128 زخمی، 115 تن آن مربوط به نیروهای پولیس استند. هزاران تن دیروز در مراکش دست به تظاهرات زدند و در خواست آنان رفورم های سیاسی و محدود کردن اختیارات پادشاه بود.

در سودان هم از آغاز ماه ژانویه بصورت نامنظم تظاهرات صورت میگیرد. عمرالبشیر رئیس جمهوراین کشور اعلان کرده است که دیگر کاندیدا نخواهد بود. عمر البشیر که در سال 2010 برای پنج سال بعنوان رئیس جمهور انتخاب شد، در سال 1989 توسط یک کودتای نظامی بقدرت رسید. اودرمسایل مربوط به جنگ دارفور، به جنایت جنگی متهم است و حزب کنگرۀ ملی تصریح میکند که کاندید نشدن او به دلیل تشنجات دنیای عرب نیست. این یک ستراتیژی جدید حزب است که میخواهد شرکت کنندگان در قدرت را وسیع تر کند.

دریمن تظاهرکنندگان در میدان دانشکاه تحصن کرده اند و درخواست آنان، سقوط رژیم است. دانشجویان اسم میدان را با الحام از آنچه در مصر گذشت، «میدان تحریر» گذاشته اند و در حالیکه تعدادی از وکلای اوپوزیسیون هم به آنان ملحق شده اند، میگویند که تا شکیت رژیم، میدان را ترک نخواهند کرد.

درعراق، علی السیستانی، رهبر مذهبی این کشورازتظاهرات مسالمت آمیزی که جریان دارد پشتیبانی کرده است. از سه هفته به اینسو، در عراق، چهار تن از تظاهر کنندگان کشته و 150 تن دیگر زخمی شده اند.

و دربحرین هم امروز تظاهر کنندگان درخواست های رادیکال تری را مطرح کردند و شعار امروز آنان پایان سلسلۀ پادشاهی سنی مذهب الخلیفه بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید