افغانستان / هرات

استعفای شهردار هرات

محمد سلیم تره کی، شهردار هرات
محمد سلیم تره کی، شهردار هرات DR

محمد سلیم تره کی، شهردار هرات، به دلیل فشارهای که از سوی منابع مختلف، مانع پیشبرد پروژه های او میشود، استعفا کرده است.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه شهر هرات شهر ثروتمند و آبادی در میان شهر های فقیر و اسیب دیدۀ افغانستان است، چهار شنبه گذشته، شهردار (شاروال) این شهر استعفای خود را به والی ولایت هرات داده است. برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با عزیز الله بسمل، یکی از چهره های شناخته شدۀ این شهر.

آقای عزیزالله بسمل بعد از شرح پیشرفت های شهر و برنامه های آقای تره کی، که میخواست زمین های را که زور داران تصاحب کرده اند، دوباره واپس بگیرد، دلیل این استعفا را فشار های ناشی از مخالفت این زورمندان میداند. به گفتۀ او، کسانیکه با این باز گیری زمین های تصاحب شده مخالف بودند، به کابل رفته، به مقامات پایتخت شکایت کرده اند. و بر اساس همین شکایات، برای آقای تره کی، دوسیه ساخته شده است و به این ترتیب، شهر دار هرات نمیتواند برنامه های خود را، آنطوری که میخواهد به پیش ببرد.

گفتگو با عزیز الله بسمل

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید