خاورمیانه

استعفای صائب عریقات پس از فاش شدن اسناد مذاکرات صلح

صائب عریقات
صائب عریقات
متن توسط : شاهرخ بهزادی
۲ دقیقه

پس از انتشار اسناد فلسطینی مربوط به مذاکرات صلح با اسرائیل بوسیله شبکه تلویزیونی الجزیره، محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطینی واحد فلسطینی پشتیبانی از مذاکرات صلح را منحل کرد.فاش شدن این اسناد، استعفای صائب عریقات رئیس هیات فلسطینی مذاکرات صلح را بدنبال داشته است.

تبلیغ بازرگانی

پس از انتشار اسناد فلسطینی مربوط به مذاکرات صلح با اسرائیل بوسیله شبکه تلویزیونی الجزیره، محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطینی واحد فلسطینی پشتیبانی از مذاکرات صلح را منحل کرد.
انحلال این واحد فلسطینی بدنبال معلوم شدن نقش کارکنان آن در افشای اسناد مربوط به مذاکرات صلح صورت پذیرفته است.
شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام داشته بود که اسناد منتشره، در واقع بخش نخست از بیش از 1500 سند مربوط به مذاکرات صلح می باشد. این اسناد نشانگر امتیازاتی است که تشکیلات خود گردان فلسطینی برای رسیدن به صلح میتواند به اسرائیل اعطا نماید.از جمله این اسناد میتوان به توافق مذاکره کنندگان فلسطینی با واگذاری بخش هائی از بیت المقدس شرقی به اسرائیل و همچنین امتیاز دادن آنان درباره سرنوشت پناهندگان فلسطینی اشاره نمود.
فاش شدن این اسناد، استعفای صائب عریقات رئیس هیات فلسطینی مذاکرات صلح را بدنبال داشته است. وی که بیش از یک دهه مذاکرات صلح با اسرائیل را از سوی تشکیلات خود گردان فلسطین هدایت و رهبری میکند، در افشای این اسناد خود را مسئول دانسته است.
هنوز معلوم نیست که محمود عباس با استعفای صائب عریقات که تجربه و ارزش وی در پیشبرد مذاکرات صلح بر همگان معلوم است، موافقت نماید.
انحلال واحد پشتیبانی از مذاکرات صلح و استعفای صائب عریقات میتواند ضربه دیگری بر فرآیند مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان وارد آورد. مذاکراتی که هم اکنون در حال احتضار است.
یا آور میشویم که محمود عباس ادامه مذاکرات با اسرائیل را موکول به توقف کلی شهرک سازی اسرائیل در سواحل غربی رود اردن و بیت المقدس شرقی نموده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید