افغانستان/ مطبوعات

استعفای هفت خبرنگار آریانا

خبرنگاران مستعفی تلویزیون آریانا
خبرنگاران مستعفی تلویزیون آریانا

چندی قبل، متعاقب مشکلی که در پخش یک مصاحبه میان یک خبرنگار و سفیر ایران بوجود آمد، تعدادی از خبرنگاران تلویزیون "آریانا" به شکل اعتراض آمیز از کار استعفی کردند.

تبلیغ بازرگانی

خبر استعفای دستجمعی یک تعداد از خبرنگاران "آریانا"، سؤالات مهمی را در مورد آزادی بیان، ملکیت رسانه ها، و حقوق حرفه ای و مدنی خبرنگاران مطرح میکند.

 

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با مصطفی سادات، یکی از این خبرنگاران مستعفی.

آقای سادات، بعد از تشریح اینکه مسئلۀ گفتگو با سفیر ایران که هنوز هم روند قضایی آن ادامه دارد، تنها مربوط به آقای نصیر فیاض میشود؛ اضافه میکند که اوضاع عمومی این تلویزیون، برخورد ها، خود سانسوری های اجباری و مسایل دیگر، در گذشته هم باعث اعتراض آنان شده بود و چون کسی این اعتراضات را پی گیری نکرد، آنان مجبور شدند بصورت دستجمعی استعفا کنند.

به گفتۀ آقای سادات، قانون مطبوعات افغانستان خلا های مهمی دارد؛ از آنجمله این که خبر نگاران حتی اگر هم سابقۀ کاری شش هفت ساله داشته باشند، همیشه در خطر اخراج فوری توسط کار فرمایان قرار دارند و این باعث اعمال فشار و سانسور میشود.

در نهایت آقای سادات تصریح میکند که با وجود پیشرفت کمیتی مطبوعات در افغانستان، از نظر کیفیتی مشکل عمده اینست که، مالکان رسانه ها صدای آن عده از خبرنگارانی را که کوشش میکنند صدای مردم را به جهانیان برسانند، در نطفه خفه بکنند؛ تداوم این طرز عمل، باعث بد بینی آقای سادات به آیندۀ مطبوعات افغانستان میشود.

به گفتگو با مصطفی سادات، خبرنگار مستعفی تلویزیون آریانا گوش کنید.....

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید