دسترسی به محتوای اصلی
ایران

استقبال از راهپیمایی 25 بهمن افزایش می یابد

3 دقیقه

در حالیکه مسئولین حکومتی در ایران به روشنی با راهپیمایی مورد درخواست رهبران جنبش اعتراضی مردم، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، مخالفت کرده اند، معترضین خود را برای یک راهپیمایی بزرگ آماده می کنند.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه مسئولین حکومتی در ایران با درخواست رهبران جنبش اعتراضی مردم برای برگزاری تظاهرات موافقت نکرده و به آن مجوز نداده اند، معترضین خود را برای یک راهپیمایی بزرگ آماده می کنند.
معترضین به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب و اختناق در ایران، وعده داده اند که روز دوشنبه 25 بهمن ماه در ساعت 3 بعداز ظهر، در تهران از میدان امام حسین تا میدان آزادی تظاهرات مسالمت آمیزی برای همبستگی با مردم مصر و تونس برگزار کنند.
هر چه به روز برگزاری تظاهرات نزدیک تر می شویم، اعلام حمایت و آمادگی برای شرکت در این تظاهرات بیشتر می شود و به نظر می رسد که پیروزی مردم مصر بر مبارک نفس تازه ای به این حرکت داده است.

گفتگو با جواد اکبرین

آقای محمد جواد اکبرین روزنامه نگار مقیم پاریس، با اشاره به استقبال زیاد مردم از راهپیمایی 25 بهمن، یادآوری می کند که دوهفته پیش معلوم نبود که دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تا چه حد مورد پذیرش مردم قرار بگیرد.
جواد اکبرین از حمایت افراد و تشکل های سیاسی و نقش رسانه ها و سایت ها و نیز فیس بوک و تویتر در ارتباط با این راهپیمایی می گوید و تأکید می کند که بسیجی که امروز برای این حرکت وجود دارد دو هفته پیش وجود نداشت.
جواد اکبرین از حمایت افراد و تشکل های سیاسی و نقش رسانه ها و سایت ها و نیز فیس بوک و تویتر در ارتباط با این راهپیمایی می گوید و تأکید می کند که بسیجی که امروز برای این حرکت وجود دارد دو هفته پیش وجود نداشت.
جواد اکبرین، معتقد است که دو عامل باعث شده است که استقبال از تظاهرات افزایش یابد، اول اتفاقات خاور میانه و دوم رفتار وحشت زده حکومت در روزهای اخیر مثل اختلال شبکه ماهواره یا اینترنت و بازداشت ها که نشاندهنده نگرانی حکومت است.
این روزنامه نگار و کارشناس مسایل سیاسی ایران، در مقایسه تظاهرات مردم مصر با تظاهرات اعتراضی ایرانیان، می افزاید که جمهوری اسلامی ایران بر اساس تجربه تونس و مصر از حرکت های مردمی نگران است و اجازه نمی دهد که صدای مردم ایران، مانند مصر منعکس شود و تصاویرشان در رسانه های جهانی دیده شود و در نتیجه اول جلوی مردم را و سپس جلوی رسانه ها را می گیرد. وی یادآوری می کند که در حالیکه ده ها شبکه عربی حوادث مصر را پوشش می دادند، فقط دو شبکه فارسی زبان خبری وجود دارد و بحران رسانه ای، رساندن صدای مردم را مشکل می سازد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.