افغانستان / ایالات متحده

استقلال عمل حامد کرزی در برابر ایالات متحده

IRIB

استقلال عمل مقامات افغان، در برابر متحدین امریکایی که هزاران سرباز را در این کشور گماشته اند، یک سوال همیشگی است، که حتی خود آقای کرزی هم، گاهگاهی آنرا مطرح کرده است.

تبلیغ بازرگانی

حامد کرزی برای یک سفر رسمی به ایالات متحدۀ امریکا رفته است و طی این سفر، قرار است با رئیس جمهور امریکا، باراک اوباما، در مورد امنیت افغانستان در سالهای آینده صحبت کند. در گفتگویی با دکتر سردار محمد رحیمی، سخنگوی جبهۀ ملی افغانستان، از استقلال عمل آقای کرزی در همکاری با ایالات متحده پرسیدم.

آقای رحیمی میگوید که ما نمیتوانیم بگوییم که آقای کرزی دست نشاندۀ ایالات متحده است، بلکه او بر اساس آرای مردم افغانستان انتخاب شده است. اگر چه در انتخابات مشکلاتی بوجود آمد که مشروعیت حکومت را از بین برد و بسیاری ار کسانیکه در ائتلاف با حکومت بودند، از آن فاصله گرفتند، ولی با آنهم، حامد کرزی، نماینده و رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان است. تنها اثر این مسایل اینست که حکومت افغانستان در سطح بین المللی تضعیف شده است و در نهایت، این مسایل باعث شده است که ما نتوانیم از منافع ملی کشور، به صورت درست دفاع کنیم. 

در بعد امریکایی مسئله، یعنی در تفاوت میان جمهوری خواهان و دموکرات ها، آقای رحیمی میگوید که در گذشته، برای آقای بوش، جنگ بر ضد تروریسم مهم بود و حالا با به قدرت رسیدن دموکرات ها، مسایلی چون حقوق بشر و عدالت اجتماعی هم مطرح است. به همین دلیل آنان روی حکومت افغانستان فشار میاورند، ولی چون حکومت افغانستان یک حکومت فاسد است، میان حکومت افغانستان و اوباما، یک نوع تنش بوجود آمده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید