اسرائیل صدها خانۀ یهودیان در اراضی فلسطینی را قانونی خواند

تبلیغ بازرگانی

دولت اسرائیل ۸۰۰ خانه ای را که در چهار آبادی یهودی در کرانۀ غربی رود اردن ساخته شده اند قانونی خواند. این تصمیم دو هفتۀ پیش و در بحبوحۀ تنش ها و درگیری های خونین میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها اتخاذ شده است. جامعۀ بین المللی خانه سازی های یهودی در سرزمین های فلسطینی را که بعد از سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال یا الحاق شده اند، غیرقانونی و یکی از موانع بزرگ از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین می داند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید