افغانستان

اسلامگرایان افراطی پاکستان دسترسی به مراکز اتمی ندارند

از نظر کریم پاکزاد نیرو های اسلامگرای رادیکال با ماهیت تروریستی، که امروز در بخش غربی پاکستان در مرزهای افغانستان مشغول فعالیت هستند و تحت تاثیر افکار القاعده قرار دارند، غیر ممکن است بتوانند در پاکستان به قدرت برسند.

تبلیغ بازرگانی

بنا به گزارشی که در نشریه نیویورک تایمز منتشر شده است، سفیر آمریکادر پاکستان در ماه مه سال 2009 طی یک گزارش محرمانه به واشینگتن، نسبت به احتمال دسترسی نیرو های افراطی اسلامی به تاسیسات هسته ای این کشور بشدت اظهار نگرانی کرده است.

"ان پترسن" سفیر آمریکا در پاکستان در این گزارش تذکر داده است که در مرکز تاسیسات اتمی پاکستان به آن میزان اورانیوم غنی شده وجود دارد که می توان بکمک آنها چندین بمب اتمی تهیه کرد.

انتشار این خبر در زمانی انجام میگیرد که اسناد محرمانه منتشر شده توسط سایت ویکی لیکس، به افشای گزارش ها ی محرمانه ای دست زده است که در آنها مقامات آمریکا دولت پاکستان را مورد انتقاد قرار داده اند که علیه نیرو های افراطی همکاری لازم را نمی کند.

گفتگو با کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز تحقیقات بین المللی و استراتژیک فرانسه

در گفتگوئی با کریم پاکزاد پژوهشگر مرکز تحقیقات بین المللی و استراتژیک فرانسه، درباره خطرات احتمالی دسترسی نیرو های افراطی تروریست به امکانات اتمی پاکستان، پرسش هائی را مطرح کرده ایم که شما را به شنیدن پاسخ های او دعوت می کنیم.

کریم پاکزاد توضیح می دهد که تاسیسات اتمی پاکستان تنها و تنها در اختیار ارتش این کشور است و حتی سیاست مردان بزرگ پاکستان از جمله رئیس جمهوری پاکستان دسترسی مستقیم به تاسیسات نظامی اتمی پاکستان ندارند.

از نظر کریم پاکزاد نیرو های اسلامگرای رادیکال با ماهیت تروریستی، که امروز در بخش غربی پاکستان در مرزهای افغانستان مشغول فعالیت هستند و تحت تاثیر افکار القاعده قرار دارند، غیر ممکن است بتوانند در پاکستان به قدرت برسند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید