پاکستان/طالبان

اسلامگرایان مسلح پاکستان خود را تسلیم می کنند

تصویر آرشیوی
تصویر آرشیوی

حدود هشتاد تن از اسلامگرایان مناطق قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان دیروز جمعه پانزدهم ژانویه خود را تسلیم مقامات حکومتی این کشور کردند، در حالی که خشونت طالبان پاکستان نیز تا حدودی کاهش یافته است.

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ منابع دولتی، اسلامگرایانی که سلاح بر زمین گذاشته و خود را تسلیم کرده اند شبه نظامیان وابسته به گروه حافظ گل بهادر هستند که با شبکه حقانی پیوندهایی دارند. مقامات امنیتی پاکستان و برخی رؤسای قبایل خبر تسلیم شدن این افراد را تأئید کرده اند.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به همین مناسبت منتشر کرده نوشته است که رؤسای برخی قبایل نقش میانجی را در تسلیم شدن این افراد ایفا کرده اند و حلیم خان، از معاونان حافظ گل بهادر، از جمله افرادی است که در مذاکره با مقامت دولتی برای تسلیم کردن شبه نظامیان اسلامگرا شرکت کرده است.

رؤسای قبایل پاکستان که نخواسته اند نام شان فاش شود گفته اند که گروه های دیگری از اسلامگرایان مسلح از جمله فرماندهان آنان قصد دارند سلاح بر زمین گذاشته و خود را به مقامات دولتی تسلیم کنند، مشروط به اینکه از سوی مقامات حکومتی مشمول عفو شوند. به گفتۀ مقامات محلی خطر این اقدام تشدید جنگ ها و درگیری های درونی میان گروه های اسلامگرا خواهد بود که تا حدودی رو به ضعف نهاده اند.

با این حال، به گفتۀ کارشناسان تسلیم شدن اسلامگرایان مسلح به معنای تضعیف شبکۀ حقانی نیست که به گفتۀ مقامات آمریکایی پیوندهای قوی با نیروهای امنیتی پاکستان دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید