آلمان/ اسلامگرایی

اسلام‌گرای نفوذی در سازمان امنیت داخلی آلمان به دام افتاد

کارمند مسلمان اداره فدرال امنیت داخلی آلمان، در مورد امکان انفجار ساختمان این نهاد در شهر کلن با بنیادگرایان اسلامی رایزنی می‌کرده است.
کارمند مسلمان اداره فدرال امنیت داخلی آلمان، در مورد امکان انفجار ساختمان این نهاد در شهر کلن با بنیادگرایان اسلامی رایزنی می‌کرده است. REUTERS/Kai Pfaffenbach

شناسائی و دستگیری یک مأمور مسلمان اداره فدرال امنیت داخلی آلمان به اتهام همکاری با بنیادگرایان اسلامی، محافل سیاسی آلمان را به شدت نگران کرده است؛ این مرد که مأمور زیر نظر گرفتن بنیادگرایان اسلامی بوده، متهم شده اسرار امنیتی سازمان خود را با نام مستعار در اختیار آن‌ها قرار می‌داده است.

تبلیغ بازرگانی

رسانه‌های آلمانی به نقل از اداره فدرال امنیت داخلی آلمان فاش کردند که یک همکار مسلمان این نهاد، به اتهام مبادله اطلاعات محرمانه با برخی همکیشان بنیادگرای خود، دستگیر شده است.

به ادعای مقام‌های امنیتی آلمان این مرد خارجی‌تبار و تبعه آلمان که ۵١ سال دارد، حتی در مورد امکان انفجار ساختمان اداره فدرال امنیت داخلی در شهر کلن با بنیادگرایان اسلامی رایزنی می‌کرده است.

برپایه گزارش رسانه‌ها، متهم در سال‌های اخیر به اسلام گرویده است؛ با این همه هنگام شرکت در مصاحبه استخدامی و دریافت مأموریت مراقبت بنیادگرایان در آلمان، توجه رؤسای خود را جلب نکرده است. وی که اکنون در بازداشت موقت به سر می برد، برخی اتهامات را پذیرفته؛ بازجوئی‌ها ادامه دارد.

"هانس گئورگ ماسن"، رئیس اداره فدرال امنیت داخلی آلمان نیز تأیید کرده که کارمند او با اسلامگرایان افراطی تبادل نظر می‌کرده است. او از ماه آوریل امسال، مأموریت مراقبت گروه‌های بنیادگرا را به عهده داشته، اما به جای پیگیری آنها، محل و زمان استقرار و فعالیت مأموران امنیتی را در اختیار آنان قرار می‌داده است.

بیش از همه، این موضوع که این مرد با اسلامگرایان افراطی درباره امکان انفجار ساختمان اداره امنیت داخلی در شهر کلن رایزنی می کرده، بر نگرانی‌ها افزوده است.

حزب سوسیال دموکرات آلمان، خواستار پیگیری دقیق ماجرا شده است؛ کارشناس امور داخلی این حزب گفته است: «باید تحقیق شود که این مرد چگونه توانسته به رغم کنترل های شدید امنیتی به استخدام اداره امنیت داخلی در آید»؟

مأمور بازداشت شده، هنگامی به دام افتاد، که در اینترنت با یکی دیگر از مأموران اداره امنیت داخلی آلمان که او نیز نام مستعار داشت و خود را اسلامگرا جا زده بود، ارتباط برقرار کرد؛ در جریان این ارتباط، سرنخ ارتباط‌های مشکوک دیگر او به دست آمد. هویت متهم هنوز فاش نشده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید