اسیدپاشی به عنوان وسیلۀ انتقامگیری در ایران گسترش یافته است

اسیدپاشی به عنوان وسیلۀ انتقامگیری در ایران افزایش یافته است
اسیدپاشی به عنوان وسیلۀ انتقامگیری در ایران افزایش یافته است رسانه‌های ایران

جعفر کوشا، وکیل دعاوی در ایران، در گفتگو با ایلنا، خبرگزاری کار ایران، نسبت به افزایش اسیدپاشی در این کشور به عنوان وسیلۀ انتقامگیری هشدار داده و خواستار وضع قوانین جدید برای جلوگیری از گسترش این جرم و همچنین اعمال کنترل بر فروش اسید شده است.

تبلیغ بازرگانی

جعفر کوشا در عین حال، یکی از دلایل افزایش اسیدپاشی در کشور را عدم برخورد قانونی با کسانی دانسته که به روی زنان باصطلاح بی حجاب یا بدحجاب اسید می پاشند. جعفر کوشا افزوده است : وقتی در قبال عاملان اسیدپاشی اقدام عاجل و موثری صورت نمی پذیرد استفاده از آن به عنوان وسیلۀ انتقامگیری خودبخود افزایش می یابد. این حقوقدان اضافه کرده است : "تهیه و حمل اسید نسبت به سلاح های سرد مانند چاقو آسانتر است و از آنجا که قصد اسیدپاشان غالباً انتقامگیری است استفاده از این ماده بیش از پیش در جامعه شیوع یافته زیرا آسیب ناشی از آن نمود بیشتری دارد."

جعفر کوشا شهرت طلبی را یکی دیگر از دلایل شیوع این جرم دانسته به ویژه اینکه اقدام قانونی در قبال اسیدپاشان صورت نمی پذیرد و کنترلی نیز بر فروش اسید وجود ندارد. او گفته است : قانونی که در حال حاضر در این خصوص مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به دورۀ پیش از تأسیس حکومت اسلامی است. جعفر کوشا تأکید کرده است که برای جلوگیری از شیوع اسیدپاشی در کشور باید مراحل دادرسی و محاکمۀ عاملان اسیدپاشی به اطلاع عموم برسد و دادگاه متهمان نیز به صورت علنی برگزار شود.

گفتنی است که نخستین قربانیان اسیدپاشی در ایران در چهار دهۀ اخیر زنانی بوده‌اند که به تعبیر رهبران حکومت مذهبی ایران چنانکه ضروری است حجاب اجباری اسلامی را در این کشور رعایت نمی کنند و عاملان اسیدپاشی نیز اقدام خود را به انتقادهای روحانیان حاکم به پدیدۀ باصطلاح بی حجابی یا بدحجابی در کشور نسبت می دهند.      

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید