ایران/مجلس

اصولگرایان جدید کیستند؟- گفتگو با علی افشاری

انتخابات اخیر مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از ویژگی منحصربفردی برخوردار بود : در این دو انتخابات اصلاح طلبان به دلیل رد صلاحیت های گستردۀ نامزدهایشان عملاً در ۹۸ درصد موارد کسانی را در فهرست های انتخاباتی خود گنجاندند که به گرایش اصولگرای حکومت اسلامی تعلق داشتند.

تبلیغ بازرگانی

خود اصولگرایان سنتی با چند فهرست وارد رقابت های انتخاباتی شدند و اکثریت بزرگ نمایندگانی که وارد مجلس دهم شده اند و غالباً اصولگرا به شمار می روند برای اولین بار است که نمایندۀ مجلس می شوند. با این حال بسیاری از نامزدهای شاخص اصولگرایان از همان دور اول از راهیابی به مجلس شورای اسلامی بازماندند همانطور که برخی نمایندگان روحانی تُندرو نیز نتوانستند وارد مجلس خبرگان رهبری شوند.

خلاصه اینکه معلوم نیست اصولگرایانی که به مجلس جدید راه یافته اند، حقیقتا اصولگرا هستند یا نه و تمایز آنان با اصولگرایان سنتی و اصلاح طلبان کنونی چیست؟

در پاسخ به این پرسش و پرسش های دیگر، علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از جمله گفته است : اولاً یک سوم کسانی که در فهرست های اصلاح طلبان در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی بودند به اردوی خود اصلاح طلبان تعلق داشته اند. تشخیص ماهیت اصولگرایان جدید یا در واقع سمت گیری های سیاسی آنان به شکلگیری مجلس دهم و نتیجۀ دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد. ثانیاً، آنچه مسلم است این است که مرزهای میان اصلاح طلبان و اصولگرایان در قیاس با گذشته بسیار کاهش یافته است، مضاف بر اینکه هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان نیازمند یک پوست اندازی سیاسی کامل هستند. به گفتۀ علی افشاری، سمت گیری اصولگرایان در مجلس دهم همچنین به سمت گیری گروه "مستقل" ها بستگی دارد که ده درصد نمایندگان مجلس دهم را تشکیل می دهند. در این بین تنها چیزی که روشن است این است که "ژنرال" های اصولگرایان از حوزۀ انتخابیه تهران نتوانسته اند وارد مجلس شورای اسلامی بشوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید