ایران/ بحرین

اظهارات وزیر خارجه بحرین علیه ایران

شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین
شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر امور خارجه بحرین DR

وزیر خارجه بحرین می گوید ایران تبلیغات بی سابقه ای را علیه بحرین و سایر کشور های خلیج فارس براه اندخته است.

تبلیغ بازرگانی

شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین روز دوشنبه 18 اوریل در دوبی گفت: " ما در گذشته هرگز با  تبلیغات دامنه دار، به اندازه این دو ماه اخیر، از جانب ایران علیه بحرین و کشور های دیگر خلیج (فارس) روبرو نشده بودیم. در گذشته این تبلیغات کوتاه بود اما این بار ما با چیزی متفاوت روبرو هستیم."

وزیر خارجه بحرین در ادامه سخنان خود گفت بحرین در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد اعتراض خود نسبت به مداخلات ایران در امور این کشور را با مستندات مربوط به تهدید و مداخله ایران و حزب الله همراه کرده است.

اظهارات وزیر خارجه بحرین علیه ایران در حالی بیان میشود که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه گذشته از جامعۀ بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند به "مداخلات و تحریکات بارز جمهوری اسلامی ایران" در امور داخلی این کشورها پایان دهد.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نامۀ اخیر علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجۀ ایران به دبیر کل سازمان ملل برای جلوگیری از "کشتار مردم بحرین" را نشانه ای از ادامۀ مداخلۀ جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای عضو این شورا دانسته اند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در واکنش به این اتهامات، آمریکا را به ایجاد تنش میان ایران و کشور های عرب منطقه متهم کرد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید