ترکیه / ایالات متحده

اعتراض ایالات متحده بر دستگیری خبرنگاران در ترکیه- گفتگو با عبدالکریم لاهیجی

عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی حقوق بشر
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی حقوق بشر

سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، با افشای دستبرد به آزادی مطبوعات در ترکیه، به دستگیری سردبیر روزنامۀ «جمهوریت» اعتراض کرده است.

تبلیغ بازرگانی

مسئولین امریکایی گفته اند که با وجودی که از تلاش حکومت ترکیه برای سپردن دست اندرکاران کودتای نافرجام این کشور، به چنگال قانون، پشتیبانی میکنند، ولی از فشاری که حکومت ترکیه به مطبوعات این کشور میاورد در تشویش هستند.

در بررسی این مسایل، گفتگویی دارم با آقای عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی حقوق بشر. آقای لاهیجی میگوید که دولت ترکیه یک روندی به سوی دموکراسی را در دست داشت، و این موضوع باعث امیدواری میشد، که مشکلات این کشور، به شمول مشکلات آنان با کرد ها، حل شود. ولی در این اواخر، حتی قبل از کودتا، آقای اردوغان تمایل به تحکیم قدرت شخصی خودش را داشت.

بعد از کودتا هم ابعاد سرکوب، بسیار وسیع بود، تا جاییکه در مورد اصل خود کودتا هم تردید ایجاد کرد. البته آقای لاهیجی فرضیۀ ساختگی بودن کودتا را زیاد موجه نمیداند، ولی استفادۀ حکومت ترکیه از این مسئله، قابل انتقاد است. اینکه ده ها هزار نفر، شاید هم صد هزار نفر دستگیر شده اند، در چارچوب حکومت های دموکراتیک، غیر معمول است. ولی مسئولیت اصلی دفاع از دموکراسی، بر دوش جامعۀ مدنی ترکیه است، که باید از پشتیبانی بین المللی مسافید شود.

آقای لاهیجی با ابراز خوشی از اینکه ایالات متحده این مسایل را مورد انتقاد قرار میدهد، کشورهای اروپایی، که بعد از قرارداد با ترکیه در مسئلۀ مهاجران، در رابطه با این اختناق، خاموشی اختیار کرده اند، مورد انتقاد قرار میدهد.

گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی حقوق بشر

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید