ایران/ عربستان

اعتراض ایران به تائید حکم اعدام روحانی شیعه درعربستان

درتهران معاون عربی وزارت امورخارجه ی ایران درمورد احتمال اعدام روحانی شیعه زندانی در عربستان به دولت ریاض هشدارداد.روز یک شنبه، بیست وپنج اکتبر، درریاض اعلام شد که دیوان عالی قضایی عربستان سعودی حکم اعدام "شیخ نمرباقرالنمر" روحانی شیعه مخالف حکومت را مورد تائید قرارداد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برادراین روحانی زندانی گفته است که دادگاه تجدید نظر که بدون اطلاع قبلی وکلا وخانواده باقرالنمری تشکیل شده درخواست لغو حکم اعدام دادگاه بدوی را رد کرده است.
ایران درگذشته بارها به صدور حکم اعدام برای "باقرالنمری" اعتراض کرده بود.
به دنبال انتشارخبر نظردادگاه تجدید نظر درتهران حسین امیرعبدالهیان معاون وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی، ضمن ابرازنگرانی ایران از انتشاراین گزارش ها، باردیگر با اعتراض به حکم دادگاه هشدارداد که "اعدام او هزینه سنگینی را متوجه عربستان سعودی خواهد کرد".
امیرعبدالهیان درگفت وگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است: وقایع حج امسال وحمله نظامی نا کارآمد عربستان به مردم مظلوم یمن ثابت کرد که شرایط عربستان مناسب نیست و رویکرد های تحریک آمیز و طایفه ای ضد شهروندانش به مصلحت حکومت آل سعود نخواهد بود.

معاون وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افزود: عربستان هنوز
پاسخ قانع کننده ای برای سوء مدیریت درمناسک حج امسال که باعث کشته شدن هزاران مسلمان شیعه و سنی شد؛ ندارد.

مقام ایرانی به عربستان توصیه کرد: (عربستان) "ازرفتارهای ماجراجویانه ضد مردم این کشور وکشورهای منطقه دست بکشد و درمسیر انصاف و عقلانیت گام بردارد".
لازم به یاد آوری است که این روحانی شیعه درماه ژوئیه دوهزارو دوازده میلادی بازداشت شد.

اتهام او به شرکت دراعتراضات وسیع شعیان عربستان درفوریه سال دوهزارو یازده درمنطقه شیعه نشین "قطیف" درشرق عربستان ذکر شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید