ایران/ اتحادیۀ اروپا

اعتراض ایران به دانمارک رئیس دوره ای اتحادیه اروپا

DR

دراولین واکنش رسمی ایران به دورتازه تشدید تحریم ها ازسوی اتحادیه اروپا، سفیردانمارک درتهران بعنوان سفیرکشوررئیس دوره ای اتحادیه اروپا، روز سه شنبه (بیست وچهارم ژانویه) به وزارت امورخارجه درتهران فراخوانده شد واعتراض حکومت ایران به تصویب تحریم های جدید تسلیم وی گردید.  

تبلیغ بازرگانی

دولت دانمارک ازروزاول ژانویه سال جاری میلادی ٢٠١٢، برای یک سال ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفته است.
به گزارش منابع خبری ایران، علی اصغرخاجی- معاون اروپا و آمریکای این وزارت خانه، ضمن ابراز ناخشنودی تهران ازتشدیدتحریم ها آنرا «اقدامی نامعقول وفاقدتوجیه منطقی» توصیف نمود و اتحادیه اروپا را به پیروی ازسیاست های آمریکا متهم ساخته است.

ساعاتی پس ارائه این اعتراض به نمایندگی اتحادیه اروپا، سردارپاسدارمصطفی محمد نجار- وزیرکشورجمهوری اسلامی، که به روسیه سفرکرده است درحاشیه دیداربا یک مقام روسی، با اشاره به تحریم های تازه تصویب شده گفت: «به اعمال تحریم ها ازطرف اروپا اهمیتی نمی دهیم، زیرا که- به گفته وی- درطول سی سال اخیربصورت مداوم با این گونه تحریم ها مواجه بوده ایم.

درهمین رابطه درتهران، سردارسرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا نیز مانند تحریم های گذشته با قطع وابستگی کشوربه نظام اقتصادی غرب منجرخواهد می شود.
وی گفت: تحریم نفتی، اتحادیه اروپا را بیشتراز ما تحت تأثیرقرار می دهد، زیرا ما مشتریان خاص خود را داریم و قادرهستیم بسرعت مشتریان دیگری را جایگزین کنیم.

یک مقام دیگر ایرانی نیز امروز با اشاره به دامنه تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی گفت: وضعیت اقتصاد جهانی بگونه ای نیست که بتوان با مصوبه ای کشوری را از هستی ساقط کرد.

حجت الاسلام حیدرمصلحی دوشنبه شب ساعتی پس اعلام تحریم ها گفت: تحریم های بی اثرغرب علیه نظام اسلامی برای ما تهدید نیست، بلکه فرصت است و تاکنون برکات فراوانی داشته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید