ایران/ آذربایجان

اعتراض کتبی تهران به باکو درمورد سیاست های باکو درقبال ایران

با احضارسفیرجمهوری آذربایجان به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعتراض دولت تهران تسلیم وی شد.

تبلیغ بازرگانی

  به گزارش منابع خبری این اعتراض به صورت کتبی انجام گرفته است که می تواند حکایت از عمق نارضایتی حکومت اسلامی ایران از سیاست های دولت باکو درقبال ایران داشته باشد.

بنا برگزارش ها،  موضوع اصلی این اعتراض«اقدامات غیردوستانه جمهوری آذزبایجان» درمرزهای شمالی این کشوربوده است.

ایران می گوید: تردد برخی از تروریست های مرتبط با تروردانشمندان هسته ای ایران از مرزهای جمهوری آذربایجان صورت می گیرد.

ایران همچنین  مدعی شده است که جمهوری آذربایجان برا ی بازگشت این اقراد به "تل آویو" و همکاری با شبکه های جاسوسی "رژیم صهیونیستی" (اسرائیل) تسهیلاتی را دراختیار آنان قرار می دهد.

***

دریک گفت و گو با دکترپیروزمجتهد زاده استاد سیاست بین المللی درلندن ازعلل و عوامل رشد بی اعمتادی میان تهران و باکو درسال های اخیرپرسیدم...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید