روزنامه های امروز فرانسه

اعتصاب در فرانسه، اخراج مهاجران، قانون کار و سلب ملیت

REUTERS/Christian Hartmann

امروز در فرانسه اعتصاب است. نه تنها وسایل دست جمعی حمل و نقل، بلکه همچنان، چاپخانه ها. در نتیجه، روزنامه ها را از راه اینترنت برایتان نقل میکنم. صحبت از اخراج مهاجران از میدان استالینگراد در شهر پاریس هم است.

تبلیغ بازرگانی

طرح قانون جدید کار فرانسه، که از مدت ها به اینسو، باعث جنجال شده است، امروز منتهی به اعتصاب عمومی شد. در لوموند آمده است که 176 لیسه، در فرانسه توسط دانش آموزان اشغال شده و در اعتصاب به سر میبرند. امروز، که چهارمین روز این مبارزات است، این اعتصاب نسبت به روز های اول شدید تر است. تعداد مدارسی که به شکلی از اشکال در ین آشوب قرار گرفته اند به 250 میرسد. یازده مدرسه هم امروز، توسط مسئولین بسته شده اند. 

در شهر پاریس صبح امروز تنش و زد و خورد های هم صورت گرفت. حدود هزار تن از دانش آموزان، به نقل از مسئولین پلیس، در وضعیت حساسی گرد هم آمده بودند. حدود ده نفر، به جرم پرتاب سنگ، در پاریس و حومۀ شهر دستگیر شدند.

در شهر نانت، تظاهر کنندگان به گفتۀ مسئولین پلیس، دوازده هزار نفر بودند و به گفتۀ سندیکا ها، سی هزار. در این شهر هم تعدادی از تظاهرکنندگان، با صورت های پنهان، دست به پرتاب سنگ و بطری های شیشه ای، به سوی نیروهای پلیس زدند. پلیس هم در برابر آنان از گاز اشک آور استفاده کرد.در شهر «رن» هم در برابر تظاهرات ده هزار نفری دانش آموزان، پلیس از گاز اشک آور استفاده کرد.

تنها صحبت از اعتصاب و تظاهرات دانش آموزان نیست. حکومت، و طرح اصلاح قانون کار، در برابر یک موجی از اعتراضات قرار گرفته اند. در شرکت های بزرگی مانند راه آهن، مترو، شرکت برق، ایر فرانس و توتال هم اعتصاب پیش بینی شده است. بصورت عموم، مامورین مربوط به نهاد های دولتی، کسبه ها، مطبوعات، کارگران بندر ها و حتی کازینو ها، دست به اعتصاب زده اند، یا برای روزهای آینده اعتصاب پیش بینی کرده اند.

* * *

لیبراسیون گزارش مفصلی در بارۀ اخراج مهاجران از میدان استالینگراد در شهر پاریس آورده است. این اخراج دیروز صورت گرفت و در لیبراسیون چاپ امروز میخوانیم که حدود هزار نفر، که در شرایط بسیار سختی در زیر قطار هوایی مترو در این منطقۀ که در میان پاریس دهم و پاریس نزدهم قرار دارد، شب ها را سپری میکردند، توسط نیروهای امنیتی از محل اخراج شدند.

در لیبراسیون میخوانیم که این مردها، زنان و کودکان که بیشتر از افریقای شرقی، پاکستان و افغانستان هستند، از مدت ها در انتظار این اخراج بودند. چون اخراج آنان از میدان استالینگراد، برای آنان به معنی این است که مسئولین باید راه حلی برای آنان پیدا کنند.

لیبراسیون یاد آوری میکند که این دومین باریست که میدان استالینگراد، اینچنین توسط نیروهای امننیتی تخلیه میشود. دفعۀ قبلی در هفتم ماه مارس بود، که 393 نفر که شب ها در این میدان میخوابیدند، اخراج شدند. ولی هفتۀ بعدی، این اردوگاه دوباره شکل گرفت و هر روز به باشندگان آن اضافه شد.

در میان این 985 نفر، حدود ده کودک و سی زن هم وجود داشت. برای آنان یک خوابگاه موقتی در نطر گرفته شده بود و تعدادی از امداد گران به آنان کمک میکردند تا وسایل خود را جمع کنند و آنان به این ترتیب، توسط حدود بیست اتوبوس، به حدود شصت محل مختلف فرستاده شدند. ظاهراً این عملیات با خونسردی اجرا شد و زد و خوردی صورت نگرفت.

* * *

در فرانسه تنها مشکل قانون کار نیست. قانون دیگری که مربوط به مبارزه با تروریسم بود و ایجاب میکرد قانون اساسی هم برای آن تغیر کند، هم دچار مشکل شد. تا جایی که حکومت از این طرح دست برداشت و دیگر قرار نیست قانون اساسی را تغیر بدهند و مسایل مربوط به «سلب ملیت» را در آن بگنجانند.

لوموند به آخرین مسئلۀ مربوط به این موضوع برگشته است. دیروز فرانسوا هولاند بصورت رسمی اعلان کرد که این موضوع کنار گذاشته شده است.

در شرح این مسایل لوموند نوشته است که این طرح هم برای جناح راست ایجاد مشکل کرده بود و هم برای جناح چپ. جناح راست که خود آنان هم در گذشته این موضوع را پیشنهاد کرده بودند، میخواستند حالت «پشتیبانی محتاطانه» را داشته باشند.ولی در نهایت جناح راست سنای فرانسه، این طرح را معدوم کرد.

جناح چپ، که در میان وفاداری به  حکومت و برخورد اصولی یعنی مخالفت قرار گرفته بود، تا جایی پیش رفت، که، حتی با قبول اینکه نظر آنان غیر قانونی باشد و منتهی به ایجاد اشخاص بدون ملیت شود، پیشنهاد کرد سلب ملیت بالای فرانسوی های که تنها فرانسوی هستند هم اجرا شود.

جنجال های ناشی از رقابت های چپ و راست کار را به جایی کشانید که فهم محتوای این قانون مشکل شد. برای همین منظور، در لوموند امروز جزئیات این طرح به شکل سوال و جواب آمده است.

در این نوشته، سوال های مشخصی را که در بارۀ این قانون میشود داشت، همراه با جواب های مشخصی که توسط سیاستمداران داده شده است، آورده اند. بطور مثال یکی از سوال ها این است که آیا شما میخواهید این مورد را به همۀ فرانسوی ها اعمال کنید ؟ در جواب میخوانیم که نه. این کار ممکن نیست، چون سلب ملیت از کسی که تنها ملیت فرانسوی دارد با عث ایجاد اشخاص بدون ملیت میشود، و این در قوانین بین المللی ممنوع است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید