افغانستان/ اقتصاد- گفتگو

اعتصاب دکانداران در اعتراض به ازدیاد مالیات

صدها تن از کارگران، در اعتراض به افزایش مالیات، امروز در نقاط مختلف  شهر کابل راه‌پیمایی کرده و در مقابل ساختمان وزارت مالیه کشور گردهم‌آمدند. ١٧حمل/ ٦آوریل ٢٠١۵.
صدها تن از کارگران، در اعتراض به افزایش مالیات، امروز در نقاط مختلف شهر کابل راه‌پیمایی کرده و در مقابل ساختمان وزارت مالیه کشور گردهم‌آمدند. ١٧حمل/ ٦آوریل ٢٠١۵.

دکانداران شهر کابل اعتصاب کرده اند و دلیل این اعتصاب تصمیم وزارت مالیۀ افغانستان مبنی بر ازدیاد بیش از حد مالیات گفته شده است.

تبلیغ بازرگانی

اعتصاب نانوایان که علاوه بر ازدیاد مالیات با مشکل حذف محدودیت مکانی هم مواجه هستند، به گرو‌ه‌های دیگر دکانداران شهر هم سرایت کرده است و تعداد زیادی از آنان، به این دلیل، امروز دست به اعتصاب زده اند.

در بررسی این موضوع گفتگویی داریم با هاشم رسولی، مدیر عمومی روابط عامۀ اتاق تجارت افغانستان.

گفتگو با هاشم رسولی

آقای رسولی میگوید این اعتصاب که در آن نقش عمده را اتحادیۀ ملی پیشه‌وران بازی میکند، مورد پشتیبانی اتاق تجارت هم است؛ چون ازدیاد ۵٠٠ درصدی مالیات برای دکانداران قابل تحمل نیست.

او تأیید میکند که حکومت برای رسیدن به استقلال اقتصادی باید مقدار مالیات را بیشتر کند ولی نه به این حد. اگر مالیات ١٠٠درصد یا ١۵٠درصد ازدیاد می‌یافت، میتوانست قابل قبول باشد. او همجنان میگوید که در بعضی موارد، این ازدیاد به هفت برابر سال گذشته هم میرسد.

آقای رسولی همچنان میگوید که بسیاری از شرکت‌های کلان که درآمدهای کلان هم دارند، از پرداختن مالیات خودداری میکنند و کاری از دست حکومت بر علیه آنان ساخته نیست و بجای آنان، حکومت مالیات اقشار ضعیف جامعه را افزایش میدهد.

از سوی دیگر، طرز برخورد مأمورین وزارت مالیات هم قابل نقد است. آنان حسابداری شرکت ها را قبول نمیکنند و بر اساس برآورد خود برای آنان مالیات تعیین میکنند؛ این کار باعث بحث و مشاجره و در نهایت باعث رشوه و فساد میشود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید