ایران

اعدام ده نفر به حکم قاچاق مواد مخدر

DR

ده نفر دیگر امروز در جمهوری اسلامی ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. به نوشته ی روزنامه ی آرمان روز سه شنبه نیز هفت تن به همین اتهام در شهرهای بم و جیرفت در جنوب ایران به دار آویخته شدند.

تبلیغ بازرگانی

نوشته شیدا مسعود

خبر اعدام شمار دیگری از متهمان به قاچاق مواد مخدر در شهر شیراز از طریق سایت اینترنتی دادگستری این شهر اعلام شد. این سایت هیچ اشارهای به تاریخ اجرای حکم نکرده است.
در ایران همراه داشتن بیش از 30 گرم مواد مخدر، مجازات اعدام را در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماراعدام شدگان درایران ازآغاز سال 2011 تا به حال به 89 نفرمیرسد.
آماراعدام شدگان درایران در سال 2010 به 179 نفرمیرسد.اما به نقل از سازمان دیده بان حقوق بشر، تعداد اعدام شدگان درهمین سال را 388 نفراعلام کرده است.
ایران، چین، آمریکا وعربستان سعودی بیشترین شماراعدام را درجهان دارند.
جرمهایی چون قتل، تجاوز، دزدی مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و زنا درایران حکم اعدام دارند، مسئوولان این کشور بر این باورند که اجرای این مجازات برای برقراری امنیت کشوراجتناب ناپذیراست .
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید